Приобщаващи практики в класната стая на г-жа Красимира Таскова

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
13/06/2017 - 13:15

През учебната 2016/2017г. съм класен ръководител на IV клас. Преподавам по всички учебни предмети, без английски език, изобразително изкуство и ФВС.

Новите технологии са естествена част от ежедневието на моите деца. Те са в техните ръце под формата на смартфони, таблети и различни устрийства, с които работят по един напълно естествен и интуитивен начин. Давам си сметка, че за да бъда в крак с динамичните промени в съвременния технологичен свят и за да отговоря на интересите на моите ученици, трябва да бъда креативна, с отворено съзнание към новото и с желание да се усъвършенствам все повече и повече.

Познавам и използвам иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване. Старая се да прилагам информационните и комуникационни технологии в работата си, да подпомагам и мотивирам децата за формиране на дигитални умения.

Използвам презентации и електронни учебници в часовете, интерактивни методи, като ролеви игри, интелектуални карти, групова работа, работа с таблет, изработване на книжки и рисувани филми, онлайн платформи като Kahoot, Learningapps.orgMystorybook.com, които привличат вниманието и са интересни за учениците. Самите те спокойно се справят с изработването на свои електронни продукти, за чието представяне се старая да отделя специално време и място. Така ученето преминава в забавление.

Често представям уроците си с системата Еnvision, проектирана така, че да осигури активното участие на всеки ученик в учебния процес.

Математиката е по-интересна с образователния софтуер Jumpido, който е чест гост в нашите часове. Благодарение на Jumpido децата могат да се насладят на учене чрез игра. Той им помага  да са по-раздвижени в класната стая. Именно подобието с игрите на детската площадка и лесните, енергични задачи правят ученето по-лесно и забавно!

От две години паралелно с обикновената математика,  преподавам математика и по канадската система Jump Math - иновативна система, посветена на развитие на потенциала на всяко дете. Изграждам увереност, инициативност и нагласа за развитие.

Учениците от IVб клас учат с радост и разбиране не само в основните часове, но и в часовете по музика. С проекта „Фортисимо в клас” се запознават с различните музикални инструменти и класическата музика на Вивалди, Моцарт, Бетовен и др.

Занимавам децата с изкуството и техниката на Оригами.

Разработвам и прилагам различни начини на представяне от учениците на техните знания – проекти, тестове, Lapbook – форми, решаване на електронни кръстословици, учениците се учат да правят презентации. Зададените теми и различните домашни работи допринасят за по-добро разбиране на учебния материал по предметите. Децата ги изпълняват с радост и вдъхновение.

Планирам и подготвям всеки час. Подбирам методи и стратегии, подходящи да възрастта на учениците. Стимулирам и мотивирам учениците за тяхното личностно развитие.Старая се да изграждам у учениците не само знания и умения, но и приятелски отношения между тях. Особено наблягам на работата в екип, защото така всяко дете се чувства ангажирано и полезно. Използваме всеки повод за празнуване – рождени дни, имени дни, Коледа, Великден, Ден на пролетта и др.

Вземам участие в курсове, семинари, конференции, работни срещи, уебинари, с цел повишаване на квалификацията и подържане на съвременно и актуално ниво на преподаване.

Изнасям открити уроци пред студентите от СУ „Св. Климент Охридски”. Обучавам ги на държавна практика, като се старая да им предоставя перфектната среда, за да подготвят държавните си изпити и да изпитат истинска емоция, прилагайки всички онези допълнителни образователни софтуери,  като Envision и Jumpido в обучението. Много от тях избират учителската професия и вече работят като начални учители.

Подържам собствен канал в You tube, като правя клипчета за интересни случки в класната стая, за екскурзии, зелени училища, изложби, честване на празници и рождени дни. Разработвам сайтове с образователни ресурси за всеки клас. Така информацията достига до всички – родители, общественост, социални групи за професионален обмен.

Имам „затворена група” във Facebook, където ежедневно обменям информация с родителите и близките на децата от класа, публикувам проекти и представяния, събития от учебния ден. Така родителите са съпричастни, изказват мнения и знаят какво правят  техните деца в училище.

Участвам в разработването на Методиката „Деца, родители и учители срещу езика на омразата”/изд. Фондация ПИК/, която свързва съществуващите учебни планове и съдържание с подходящи методи за работа за превенция на езика на омразата от ранна възраст. Цялостната идея е, без да се нарушават учебните програми, да се работи с децата по подходящи теми в триетапна схема:

  1. Урок от учебното съдържание, представен по интересен за децата начин с интерактивни техники и игрови упражнения и със засилен фокус върху развитието на толерантност и недискриминационни нагласи.
  2. Задача за домашна работа, която да включва и участието на родител.
  3. Обща извънкласна дейност в училище с участието на децата, техните родители и учителите.

Особено интересна и вълнуваща за учениците и за техните родители е провежданата ежегодно  „Седмица на бащата”-  в началото - в рамките на проекта „Активно бащинство”, а в последно време – в Национална кампания „Да бъдеш баща”. Всяка година в „Седмица на бащата” винаги намират време да ни гостуват татковци, дядовци, вуйчовци и др..  Каним ги, като изработваме специални покани.

Връзките, които се изграждат по време на тези гостувания, оказват силно влияние върху децата и тяхното самочувствие, самооценка и умението им за общуване с околните. Създава се чувство за принадлежност на децата и на родителите; увереност, че и учители, и родители работят заедно за развитието на децата; наученото в училище се обсъжда и затвърждава у дома. Всичко това оказва огромен позитивен ефект върху учебния процес и върху мотивацията  за учене.

Красимира Таскова, главен учител начален етап 120 ОУ "Г.С.Раковски", гр. София

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин