Ученическо портфолио в образованието

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
21/07/2017 - 16:45

Моята добра практика е насочена към изграждане на умения за създаване на портфолио на ученици от VI и X клас. Избрах този похват, за да вляза в ролята на организатор, консултант и помощник в основата, на което е сътрудничеството, обучението и даването на насоки.

  Избрах да внедря портфолиото в образованието, защото е:

 • Уникална съвременна образователна технология и като такава притежава белезите на образователните технологии, например:
 • отразява връзката между теорията, научното познание и педагогическата практика: преработва, модифицира, моделира една или други теории, принципи, подходи и методи,
 • интегрира знания от различни области на науката и практиката, за да осигури оптимално ефективно решаване на образователни и възпитателни цели.
 • характеризира процесуално-дейностната, организационно-функционалната страна на педагогическата дейност – от целите и мотивите през съдържанието, методите,средствата и условията до оценка на резултатите.
 • Авторски продукт /има варианти на групово изработване,но с подчертано творческа участие/. Това ясно проличава при свободния подбор на материалите, при тяхната интерпретация, коментар и оценка. Индивидуалният стил, различните степени на активност, осмисленост и мотивираност  при изработване на портфолиото му придават уникален и автентичен облик.
 • Акцентът е върху напредъка, позитивните промени, развитието

/в конкретна предметна област или когнитивно, физическо, нравствено, емоционално/. Чрез портфолиото се демонстрират, доказват, представят именно позитивните промени, най-добрите постижения на автора.

 • В него се преплитат по нов начин оценката и самооценката, като акцентът се измества по посока самооценката.Затова то се разглежда като надежден начин за формиране на адекватна и позитивна самооценка, за рефлексивен анализ на своето развитие.
 • Ученикът става действително участник в процесите на собственото си учене, развитие и израстване - при формулиране на целите, при планирането и конструирането на учебната дейност, при коментирането на материалите.Всичко това предполага друго равнище на отговорност за постигнатото и предстоящото, друга мотивираност за участие.

Успях:

 • да открия силните страни на характера и способностите на учениците;
 • да следя индивидуалното развитие на конкретния ученик като насочвам вниманието върху уменията, качествата и способностите му;
 • да нося отговорност за внедряване в образователния процес в рамките на пълномощията си и в ученическия колектив на съвременен метод за оценяване – портфолио.

Основната идея, заложена в портфолиото, формулирахме с моите ученици по следния начин: „Аз знам на какво съм способен и го доказвам по най-добрия начин.“

Така ученето реално се превръща в нещо много повече от усвояването на знания – трансформира се в овладяване на компетентности и развитие на много по-сложни цялостни личностни структури.

 

Мирела Кукова – учител,  СУ “Отец Паисий“, гр. Мадан

Коментари

1

Здравейте, г-жа Кукова,

много ме впечатлиха Вашите постижения с ученици! Виждам, че сте успяли да мотивирате децата да постигнат успехи и крсоти!

Дали бихте се заинтересували да водите обучение към нашия Център, по този курс: Професионално учителско и ученическо портфолио:

http://kursove123.com/portfolio-deca-uchiteli.html

Или евентуално, обучение - насочено към създаването на Ученическо портфолио само?
Ще се радваме да получим обратна връзка, когато Ви е удобно. Нашите координати са на сайта ни.

С Уважение,

Светла Матева

0897 948 215

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин