Здравословни занимания

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
30/05/2017 - 16:15

 

Здравословни занимания

 

Целеви групи: Ученици от 4 клас, обхванати в целодневна организация на обучение

Необходими материали: картони, бели и цветни листи, брошури с хранителни продукти, флумастери, цветни моливи, енциклопедии, компютърна и мобилна техника, достъп до Интернет, набор от плодове, прибори за хранене, парти артикули за декорация.

Цели:

1. Обогатяване и надграждане на знанията за храненето като жизнен процес и храната като средство за реализирането му.

2. Формиране на умения за балансирано хранене, правилен подбор на хранителните продукти и създаване на персонално здравословно меню.

3. Запознаване с вредите и ползите от неправилно хранене.

4. Насърчаване на креативността, предприемачеството,обогатяване на активната лексика и усъвършенстване на комуникативно-речевите умения и детското словотворчество.

5. Представяне на рационални техники за възприемане и осмисляне на научна информация.

6. Приобщаване на ученици с обучителни затруднения.

7. Формиране на умения за работа в екип.

8. Създаване на позитивна класна стая.

 

Резултати:

1. Активно участие от страна на всички ученици в предложените дейности.

2. Преодоляване на индивидуалните различия в името на общата цел.

3. Благотворно развитие на междуличностните отношения.

4. Участие и изява на всяко дете.

5. Положително емоционално преживяване.

6. Интерес към кулинарното изкуство.

 

Методи и подходи:

  • Беседа, дискусия;
  • Интерактивни методи – мисловна карта, техника на Фейнман, проектно – базирано учене
  • Интегративен подход;
  • Групова работа

Същност на добрата практика:

Практиката се реализира в часовете за занимания по интереси, предвидени в учебната програма за целодневната организация на обучение. Предвидените дейности се осъществиха в рамките на една учебна седмица, „Седмица на здравословното хранене“.

Дейностите:

1. „Хранене и храна“ – четене с разбиране на научен текст, свързан храненето като жизнен процес и храната като средство за осъществяването му.

2. „Ябълка или шоколад“ – словесен двубой в защита на всяка една от двете храни. Мисията на всяка група бе: първа група - „ЗА шоколада“; втора група – „ЗА ябълката“.

3. Правилно и неправилно хранене.

След запознаване с информация за хранителните аномалии и проведената дискусия във връзка с прочетеното, двете групи имаха задача да синтезират и да представят чрез постер, това, което бяха научили: Първа група работеха върху темата „Прехранване“, а втора група върху темата „Недохранване“.

4. История на здравословното хранене и хранителната пирамида

Представяне на кратка информация чрез Power Point за историческите корени на здравословното хранене и създаването на хранителната пирамида. Задачите на двете групи бяха:първа група – Изработване на хранителна пирамида /според МЗ/; втора група – Съставяне на балансирано и здравословно меню „Моята чиния“.

5. Какво разказват цветовете на плодовете и зеленчуците?

„Дъга от плодове и зеленчуци“

6. Съчиняване на групова приказка: първа група – „Плодовото кралство“; втора група – „ Зеленчуковото царство“.

7. „Плодово парти“ - кулинарна работилница

Приготвяне на плодови салати, плодови хапки, здравословна закуска с кисело мляко и плодове; представяне на готовите кулинарни произведения и връчване на сертификат за здравословно хранене.

Анелия Вълкова, учител в начален учител, ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин