180 педагози от цялата страна събра Конференция Практики 2020

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
18/11/2020 - 16:30

Снимка: Сдружение за споделено учене ЕЛА

 

Сдружение за споделено учене ЕЛА проведе Третата конференция „Приобщаващи образователни практики“ на 7 ноември 2020 г. За първа година събитието беше изцяло онлайн, но това не попречи конференцията отново да бъде  форум за обмен на идеи, добри практики и контакти. Двадесет образователни професионалисти  от 14 населени места разказаха кои практики правят учебните им заведения специални, места, в които всеки се чувства добре дошъл и приет. 

Лекторите в конференцията споделиха своя опит по  въпроси като: Как да възпитаме мислещи ученици, които отиват на училище с усмивка? Как да интергираме танцово-двигателната терапия в училище? Как часовете по добродетели променят учениците в една професионална гимназия? Беше представена Нейрографиката като метод срещу агресията в училище. Имаше много теми, които засягаха работата в екип, социално-емоционалното учене и диференцираното преподаване. Също така беше открит важен разговор за родителите и ролята им в училище и детската градина, и значимостта на партньорството с тях в условията на дистанционно учене. Идеи за интердисциплинарни уроци, групи за споделяне на добри практики и още много други бяха споделени в над четири часа конференция на живо.  

Близо 160 педагогически специалисти и родители се включиха в конференцията по време на живото излъчване във Фейсбук и задаваха активно въпроси на лекторите. Ето какво споделя една от тях в обратната си връзка: „Кратко, синтезирано, грабващо, но в същото време  достатъчно, за да ме насърчи и да ми помогне да доразвия идеята, която ме е докоснала и ми е допаднала.“

Ще се радваме да споделите и своите впечатления от конференцията, можете да го направите, като попълните тази ОБРАТНА ВРЪЗКА  

Събитието може да бъде гледано на запис на конференцията в профила на Сдружение за споделено учене ЕЛА във Facebook.

 

   Събитието се осъществи в рамките на проект „Приобщи.се в нови партньорства“ /март-декември 2020 г./ Проект „„Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „„Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики. 

   Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

 >>> Повече за проекта можете да прочетете тук <<<                         

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин