3 начина за планиране на преподаването на ученици с различни потребности в обща класна стая: Какво правят учителите

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
19/11/2018 - 09:30

В ""Магьосникът от Оз", Дороти и спътниците й са толкова респектирани от загадъчната личност на магьосника, че трябва да правят усилия, за да говорят с него като с равен. Те са завладени от чувство на страх и безсилие, когато приемат самоубийствената мисия да убият вещицата от Запада. В замяна всеки от тях получава скъпоценна награда: сърце, разум, смелост и път към дома. Иронията се състои в това, че героите вече притежават тези дарове, но го установяват, едва след като разкриват непознатия човек, оказал се сърдит магьосник.

 

Диференцираното преподаване очарова преподавателите с начина, по който отговаря на потребностите на учениците. Наборът от умения, необходим за диференциране, изглежда мистичен за едни и неразбираем за други в контекста на държавни стандарти и изключително важни тестове. Как човек да намери време? Истината е, че всеки учител вече притежава инструментите, с които да диференцира своето преподаване по подходящи начини за всички ученици.

За първи път се запознах с елементите на диференцираното преподаване в книгата „Диференциране на преподаването на ученици с различни потребности в обща класна стая“ от Керъл Томлисън[1] и по-късно познанията ми се задълбочиха благодарение на моята приятелка и наставник д-р Сюзън Алън. Същността на диференцирането е взаимовръзката между учители и ученици. Отговорността на учителя се състои в това да свърже съдържанието, процеса на обработка на информацията и продукта. Учениците реагират на ученето на базата на готовността, интересите и профила си на обучение. В тази публикация ще разгледаме ролята на учителя при ефективното планиране на диференцираното преподаване, а в следващите три публикации ще видим как реагират учениците.

Съдържанието, процеса на обработка на информация и продуктът са това, на което учителите обръщат внимание във всеки момент по време на планирането на уроците и обучението. Това са областите, в които учителите имат огромен опит във всяко нещо — от планирането на уроците до оценяването. След като бъде разбулен начинът, по който могат да бъдат диференцирани тези три области, отговарянето на различните потребности на учениците се превръща в нещо ясно и лесно за осъществяване.

 

Диференциране на съдържанието

Съдържанието се състои от знания, концепции и умения, които учениците трябва да придобият на база на учебната програма. Диференцирането на съдържанието включва използване на различни формати за представяне на информация, като: видео, четене, под формата на лекция или чрез аудио запис. Съдържанието може да бъде разделено на по-малки части, представено чрез програми за създаване на графични изображения, разглеждано в групи или използвано за показване на различни техники за решаване на задачи. Учениците може да получат възможност да избират къде да бъде фокусът на съдържанието на базата на своите интереси.

Например по време на урок за дробите учениците могат:

 • Да гледат обзорно видео от Khan Academy.
 • Да попълнят модел на Фрайер за речника на академичните термини, като знаменател и числител.
 • Да гледат и да обсъдят демонстрация за дробите чрез разделяне на торта на парчета.
 • Да изядат тортата :)

Този пример трябва да вдъхне увереност на учителите, че диференцираното преподаване може да се случва и в група. Ако предоставим различни начини за разглеждане на получените продукти, учениците ще намерят различни начини да се свържат с тях.

 

Диференциране на обработката на информацията

Обработването на информацията е начинът, по който учениците намират смисъла в съдържанието. Необходимо им е време да обмислят и възприемат обучителните дейности, преди да преминат към следващата част от урока. Помислете за семинар или курс, при който към края на занятието се чувствате изпълнени до пръсване с информация, може би дори удавени в нея. Врмето за обработване на информацията помага на учениците да направят преценка какво разбират и какво — не. То е и възможност за формиране на оценка от учителите, които могат да наблюдават напредъка на учениците. Включването на една или две задачи, където е необходима обработка на информацията (преразказ, творческа задача, казус) на всеки 30 минути обучение намалява чувството за пресищане със съдържание. Логическото мислене е могъщо умение, което се развива по време на процеса на преработване на информацията. Някои от стратегиите включват:

 • Think-Pair-Share (Мисли-Образувай двойка-Сподели)
 • Водене на дневник
 • Разговор между партньори
 • Save the Last Word (Стратегия за активно четене)
 • Литературни кръгове (при които също може да се използва диференциране на съдържанието)

Най-малко използваният от тези три елемента на диференцирано преподаване е обработването на информацията. Започнете с която и да е от споделените стратегии и ще видите дългосрочните положителни ефекти върху обучението.

 

Диференциране на продукта

Диференцирането на продукта е вероятно най-често срещаната форма на диференциране.

 • Учителите дават възможност на учениците да избират между различни формати (да изработят постер, да заснемат видео, да направят презентация)
 • Учениците предлагат свои собствени проекти.

Продуктите могат да бъдат с различна сложност, за да съответстват на нивото и способностите на всеки ученик. Най-важното при опциите за крайния продукт е наличието на ясни академични критерии, които учениците разбират. Когато продуктите са ясно съпоставени с обучителните цели, гласът на учениците се чува и възможностите им за избор са по-големи, като същевременно се осигурява работа със значителен обем съдържание.

Една от любимите ми практики например е предоставянето на три или четири възможности за избор между опциите за финален продуктите. Всички възможности освен последната са предварително разработени за учениците, които искат да имат пълна картина на това, което трябва да бъде направено. Последната възможност за избор е с отворен край. Учениците създават идея за различен продукт и я предлагат на учителя. Те трябва да покажат как тяхната опция за онова, което ще реализират ще отговори на академичните критерии. Учителят може да одобри предложението такова, каквото е, или след известни насоки. Ако предложението е твърде встрани от фокуса, то учениците ще работят по нова идея. Ако не могат да излязат с одобрено предложение до зададения краен срок, те трябва да изберат един от предварително определените продукти.

Стигнете по-далеч

Съдържанието, процеса и продуктът са ключовите елементи при създаването на уроците. За щастие педагозите разполагат с много обучителни инструменти, които могат да диференцират тези основни области на обучението, например тези над 50 инструмента в социалните медии, които създават обективни предпоставки учениците да реагират чрез следващите три елемента на диференцираното преподаване в тази серия:

 

При едно от упражненията, които правя в група е следното: моля участниците да станат и да вдигнат едната си ръка възможно най-високо. След това да я протегнат още по-високо. И те го правят - стигат по-далеч.

Когато разглеждате потребностите на вашите ученици, опитвайте се да достигате до още по-високо ниво в практиката си — това екстра протягане под формата на допълнителна сила се крие във всеки от нас — и учениците ще имат полза от това.

 

 

[1] How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms,  Carol Tomlinson

 

Снимка: www.Pixabay.com

Превод от английски език: Интерланг

 

 

 

 

Статията e преведена и публикувана с разрешението на Edutopia.org. Оригинална публикация от 28/08/2015 г. на Edutopia.org; George Lucas Educational Foundation. Заглавие: 3 Ways to Plan for Diverse Learners: What Teachers Do https://www.edutopia.org/blog/differentiated-instruction-ways-to-plan-john-mccarthy

Автор: John McCarthy

 

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин