3 съвета относно управление на използването на телефоните в клас

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
28/05/2018 - 15:30

Ранното задаване на очакванията по отношение на използването на мобилните телефони е ключово за получаване на достъп до обучителния потенциал на тези устройства и за намаляване на фактора разсейване.

Средната възраст, на която децата получават първия си мобилен телефон, е десет години, като телефоните бързо си пробиват път до класните стаи. Въпреки че тези устройства имат изключителен потенциал за повишаване на нивото на обучението, те може бързо да се превърнат в пречка за работата в клас, като отклоняват вниманието от обучението. Как могат учителите да управляват обучителния потенциал на телефоните на учениците, като същевременно не им позволяват да станат причина за разсейване?

Разбрах, че когато става дума за мобилни телефони, вместо човек да се опитва да противодейства, най-добрата защита е добре планираното настъпление. Учителите, които въвеждат план за проактивно управление, разработен заедно с учениците в началото на учебната година, вероятно ще имат по-малко проблеми, тъй като през годината все повече ученици ще се сдобият с телефони.

Пред първите няколко седмици от учебната година усилията често са съсредоточени върху създаването на правилата за работата в класа, така че това е идеалният момент за задаване на очакванията по отношение на мобилните телефони. Учителите могат да помогнат на учениците да развият у себе си позитивна умствена нагласа по отношение на мобилните телефони през първите няколко седмици в училище, като обсъдят идеите си относно използването на тези устройства, зададат система с цветни сигнали за управление на използването им и подготвят „договор“ с класа.

 

Започване на разговора

Част от обучението по дигитално гражданство (digital citizenship) е да разберете доколко Вашите ученици разбират какво представляват конфиденциалността, безопасността, етикетът, самоличността, емпатията и сигурността онлайн. Създайте учебна програма по дигитално гражданство, която включва използването на мобилни устройства. Поговорете с учениците си за използването на мобилните телефони (и споделете собствения си опит). Може да се учудите колко малко подобни разговори водят те с възрастните.

Преди да приемете, че разбирате защо, как и кога учениците използват мобилните си телефони, получете тази информация от тях. Задайте на учениците си въпроси, като:

 • Какво искате да правите с мобилния си телефон и защо? (Ако нямат телефон, какво биха искали да правят?)
 • Кои са най-популярните приложения и уебсайтове, които използвате?
 • Кои според вас са неправилните начини, по които може да се използват мобилните телефони?
 • Какво представлява неспазването на етикета при използване на мобилен телефон? Защо?
 • Как мобилните телефони могат да ви помогнат в обучението?
 • Как могат мобилните телефони да ви разсейват, когато учите?
 • Какво мислите за мобилния си телефон и за нещата, които вършите с него?
 • Какво трябва да знаят учителите за това, как използвате телефона си, и има ли нещо, за което се притеснявате, че ние не разбираме?
 • Знаете ли как да използвате телефона си, за да събирате информация, да работите съвместно по учебни проекти, да оценявате уебсайтове?
 • Можем ли да работим заедно, за да създадем позитивна умствена нагласа по отношение на мобилните телефони?

 

Използване на подхода с цветни сигнали за управление на използването

Подходът с цветни сигнали за управление на използването дава на учителите известна гъвкавост по отношение на използването на мобилните телефони, когато ситуацията го изисква, но им позволява също така да не допускат те да отклоняват вниманието от ученето. Ето как действа той:

 • Поставяне на червен бутон на вратата на класната стая: Когато влизат, учениците разбират, че трябва да оставят мобилните телефони на място, където да не се използват. През този ден устройствата няма да се използват. Учителят трябва да определи съответното място — горния десен ъгъл на чина и обърнати надолу или в раниците, или в платнени джобове отстрани на бюрото на учителя—паркинг за мобилните телефони.
 • Поставяне на жълт бутон на вратата на класната стая: Учениците знаят, че мобилните им телефони трябва да са с изключен звук (на вибрации) и обърнати надолу в горния десен ъгъл на чина. Те ще ги използват в клас, но не през цялото време. Поставянето на телефоните така, че да се виждат добре — без възможност за бърз достъп до тях и обърнати — дава възможност на учителя лесно да оглежда класната стая и да види чий телефон не е на определеното място. Освен това така на учениците им е по-трудно да хвърлят бърз поглед на текстовите съобщения, тъй като трябва да обърнат телефона си и да го преместят от определеното за него място, а това е по-трудно, отколкото когато телефоните са скрити под чиновете.
 • Поставяне на зелен бутон на вратата на класната стая: Учениците знаят, че мобилните им телефони трябва да са включени (с изключен звук или на вибрации) и поставени с лицето нагоре в положение, в което са готови за използване по време на урока.

 

Изготвяне на „договор“ с класа

Помолете учениците си да Ви помогнат да разработите социални „стандарти“ за подходящото и неподходящото използване на мобилните телефони в периодите с поставен жълт и зелен бутон. Трябва ли да им бъде разрешено да влизат в социалните мрежи по време на урок? Защо да или защо не? Поговорете с тях относно това, което могат да правят с устройствата си при различни социални сценарии в класната стая. Помолете ги да обсъдят колективно последствията и ги запишете в „договор“ с класа. Изпратете договора на родителите, за да го прочетат и да го подпишат заедно с децата, така че всичко да е на една страница. След няколко месеца прегледайте отново договора заедно с учениците, за да разберете дали са необходими някакви корекции.

Ако отделите време през първата седмица от учебната година, за да създадете система за управление и социален договор, както и да проведете разговор за използването на мобилните телефони от учениците, очакванията за това използване ще бъдат ясни.Тъй като през годината все повече ученици ще се сдобият с телефони, те веднага ще знаят къде да ги поставят и кога и как могат да ги използват. Освен това така общността се съсредоточава върху безопасното и здравословно използване на мобилните телефони, а не върху разсейването от тях.

 

Снимка: Pexels.com

Превод от английски език:

 

 

 

Оригинална публикация от 11.09.2017г. на ©Edutopia.org; George Lucas Educational Foundation. Статията: 3 Tips for Managing Phone Use in Class, автор: Liz Kolb e преведена и публикувана с разрешението на Edutopia.org.

Преводът е направен със съгласието на Edutopia.org, но не е одобрен от Edutopia.org и поради тази причина е възможно да се разминава от оригиналния текст. В случай на съмнения, трябва да се има предвид оригиналният текст.

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин