53 стратегии да проверите дали учениците са разбрали урока

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
29/09/2017 - 09:00

Най-лесният начин да получите информация от вашите ученици: Питайте ги!

Когато учителите са объркани и се чудят защо техните ученици не се справят добре с изпълнението на задачите си, аз съвсем любезно им задавам въпроса: „А Вие попитахте ли самите ученици защо?“ Преди всичко е важно учениците сами да могат да дефинират причините, които им пречат да успяват в училище, това ще направи и по-лесно търсенето на адекватна подкрепа.

Според Американския институт за анализи най-лесният начин да се насърчи самооценяването при учениците е чрез конкретни насочващи въпроси:

 •  Колко време и усилия вложи в изпълнението на заданието?
 •  Кои са твоите силни и слаби страни при това конкретно задание?
 •  Как можеш да подобриш резултатите?
 •  Кои са най-важните неща, които научи при изпълнението на задачата?

Учениците могат да отговорят на тези въпроси, използвайки онлайн приложение, наречено Padlet, виртуална коркова дъска, където потребители могат да закачат своите отговори, след което следва дискусия с участието на целия клас. Учителят не трябва непременно постоянно да измисля нови насочващи въпроси - учениците също могат да се включат с идеи за въпроси и отговори по съответната тема. Кажете им, че след това ще включите най-добрите въпроси в предстоящ тест.

Друг вариант за обратна връзка, който е малко по-комплексен, но също може да се използва за дискусии, водени от учениците е Portfolios. Най-голямата полза от това ще бъде, че учениците ще се научат сами да дефинират какво им е трудно и какво не, ще се научат на саморефлексия и ще станат по-гъвкави, като си изработят адекватни стратегии за справяне.

Създадохме този списък от 53 начина, по които можете да разбере дали урокът е бил ясен, и съвсем не претендираме, че с тях вариантите се изчерпват.

В секцията за коментари предложете и Вашите начини.:)

53 стратегии да проверите дали учениците са разбрали урока

 

1. Писане на стихотворение

 •       Напишете 10 ключови думи от текста, по който е задачата
 •       Напишете кратко стихче, като използвате основните думи
 •       Напишете резюме на прочетеното, като използвате тези думи

2. Направете викторина (куиз)

Напишете 10 много важни въпроса, които са свързани с текста. Всеки трябва да избере по 2 и да отговори на тях в рамките на по половин страница за всеки.

3. Какво е искал да каже авторът?

Опишете гледната точка на автора, като се поставите на негово място.

4. Таблица за мнения

В дясната колонка напишете твърдения и вашето мнение по отношение на текста, в лявата колона обосновете написаното.

5. Дефинирайте основната идея на урока. Кое е най-важното нещо от целия урок?

6. Оценете разбирането.

Измислете си скала. 1 нищо не разбрах, 6 – разбрах всичко.

7. Използвайте карти за отговор.

8. Направете си чеклист за записване на Вашите наблюдения.

9. Обяснявайте

Обяснете смисъла на урока и най-важното в него като използвате аналогии и примери от ежедневието, познати на всички ученици.

10. Оценявайте

Каква е основната идея на автора на този текст? Какво е искал да каже? Какви са аргументите „за“ и „против“ неговата идея?

11. Описвайте добре казаното

Каква е основната концепция на този текст?

12. Давайте дефиниции

Изберете една важна дума или фраза от урока. Дискутирайте около значението й.

13. Посочвайте приликите и разликите

Дефинирайте идеята или теорията, която авторът застъпва в текста. После дефинирайте противоположната теория. Какви са приликите и разликите между двата варианта?

14. Въпроси за довършване:

Мисля, че............, защото..................................

Почувствах се леко объркан, когато прочетох, че..........................

15. Използвайте мисловни карти (асоциативни диаграми)

16. Журнал

Напишете 5-те най-интересни и смислени неща, които сте прочели. Посочете страниците, на които са и напишете кратко резюме

Направете мисловна карта на основните понятия и концепции в урока, можете да използвате приложение като например Gliffy. А после всеки може да споделите линк към своята мисловна карта със съучениците си.

17. Реклама

Направи реклама и рекламно мото на концепцията, която е застъпена в урока. Използвай своята креативност.

18. „Мътни води“

Какво ви притесни най много и кое ви се стори най-неразбираемо в текста?

19. 5 думи:

 Кои 5 думи ще използваш, за да опишеш………………..? Обоснови своя избор!

20. Колаж:

Направи колаж по темата на урока. Обясни какво си направил в няколко реда.

21. Писмо:

Обясни…………………….в писмо до твоя най-добър приятел.

22. Телевизионно предаване:

Нека учениците си намислят определен известен човек и да влязат в роля. Изберете водещ. Дискутирайте урока като от телевизионния екран.

23. Наръчник за учене

Какви са основните теми, важните детайли, термините, определенията на понятията, с какво е допринесъл авторът?

24. Рисуване

Нарисувайте картина, която показва връзката между термините и текста. Обяснете в няколко реда това, което сте нарисували /изобразили

25. Таблица в три колони:

Какво знаете, какво искате да научите и какво научихте вече по темата?

26. Лепящи листчета

Използвайте цветни лепящи листчета, напишете върху тях основни пасажи от текста или такива, които са ви заинтригували и имате въпроси по тях.

27. 3-2-1

 • 3 неща, които научихте
 • 2 много интересни неща
 • 1 въпрос, който все още имате по темата

28. Схема

Представете структурата/ организацията на………………. като я изобразите в схема.

29. Очаквания

Помислете каква е причината да учите точно този урок, каква е ползата от него. Дискутирайте след като прочетете текста.

30. Прилики

Това, което учихме днес много прилича на…………………

31. Минутка

За една минута напишете на листче какво е най-смисленото нещо, което научихте днес.

32. Интервю

Представете си, че участвате в интервю и сте виден експерт в областта. Отговорете на следните въпроси:

 • Кои са основните компоненти на……………?
 • Защо дискутирането на темата наистина си заслужава?

33. Данни в тетрадката

Разделете листа на тетрадката на 2 колони. В лявата част напишете 5-8 важни въпроса. Дясната част използвайте за да записвате коментарите по тези въпроси

34. Направете комикс

В няколко картинки, свързани помежду си представете урока.

35. Ключови думи – кои са те?

Избройте ги. Напишете ги на дъската. Бъдете готови за дискусия, за да постигнете консенсус.

36ТED лекция в клас.

37. Включете се в ролята на експерт и дискутирайте теми, свързани със съдържанието на урока. Може да използвате безплатното приложение Easypodcast.

38. Направете постер като използвате приложението  Glogster

39. “Пост в Twitter:

Обяснете урока или дефинирайте определен термин само в 140 символа.

40. Обяснете вашето решение (ако става въпрос за задача).

 Опишете решението на проблема/задачата последователно, стъпка по стъпка.

41. Драматична интерпретация.

Представете по най-артистичния начин най- драматичната сцена от урока. Изиграйте го пред класа.

42. Балада/ ода

Напишете ода или текст за песен, по съдържанието на урока.

43. Памфлет

Напишете кратко публицистично съчинение, с цел въздействие на общественото мнение.

44. „Имате поща“

Всеки ученик пише въпрос по темата отпред на плика. Отговорът посочва на листче, което слага в плика. Пликовете се раздават из стаята от пощальон. Всеки ученик получава писмо. Учениците четат въпросите и отговарят на друго листче и също го поставя в плика. Следва ново „разнасяне на писмата“. После има два варианта: 1)Писмата се отварят, отговорите се четат, сравняват и се дискутират в клас. 2) Писмата се пускат в пощенската кутия (учителската кутия) и се четат само от учителя, за да получи обратна връзка доколко материалът е бил усвоен. Няма оценки.

45. Биографично стихотворение

За да опишете определен персонаж или герой от текста, напишете стих, който да включва:

 • Ред 1: Първото име на героя
 • Ред 2: 3-4 прилагателни, които описват героя
 • Ред 3: Взаимовръзки
 • Ред 4: 2-3 неща, хора или идеи, които главният герой обича
 • Ред 5: 3 чувства, които главният герой изпитва
 • Ред 6: 3 страхове на главния герой
 • Ред 7: Умения, постижения
 • Ред 8: 2-3 неща, които героят иска да се случат или да изживее
 • Ред 9: Къде живее? Мястото.
 • Ред:10: Фамилията на героя

46. Скициране –представете визуално новите знания като скица или план

47. Списък Топ 10

Какво е най-важното в урока? Може да използвате чувството си за хумор и да го направите като забавна класация. Започнете от № 10.

48. Цветни карти

 •    Червено = Стоп! Имам нужда от помощ
 •    Зелено = Продължавайте! Разбрах всичко.
 •    Жълто = Малко съм объркан./ Трябва ми още малко време.

49. Скоростно писане/ Асоциации

Без да спирате за 1 мин. напишете онова, което ви се струва най-неразбираемо в урока.

50. Обсъждане между учителя и ученика

 Кратка консултация между учителя и ученика.

51. Дебрифинг - дайте/ поискайте моментална обратна връзка след като приключите с определена задача или дейност.

52. Коментари – дайте възможност на учениците да коментират свободно наученото.

53. Проверка за грешно разбиране – Кажете нещо, което е грешно. Дайте възможност на учениците да ви поправят и дискутирайте заедно защо не е така.

 

Успех!

 

 

 

 

 

 

 

Статията e преведена и публикувана с разрешението на Edutopia.org. Оригинална публикация от 30/07/2014 г. на Edutopia.org; George Lucas Educational Foundation. Заглавие: Dipsticks: Efficient Ways to Check for Understanding  http://www.edutopia.org/blog/dipsticks-to-check-for-understanding-todd-finley

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин