Бинго! в клас

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
27/02/2018 - 09:00
Идеи за насърчаване общуването между учениците и участието им в клас

 

БИНГО!

Играта Бинго! може да бъде използвана в клас както за да насърчите общуването между учениците, така и за да упражните учебния материал.

За да насърчите комуникацията в класната стая:

Принтирайте приложения шаблон или съставете Ваша таблица, като изброите различни характеристики. Учениците обикалят из стаята (може да излезете и на двора) и търсят „някого, който …“. Целта е във всяка една кутийка да запишат по възможност различно име. Така ще могат да общуват с всеки от класа и да научат по нещо ново за него. Когато ученикът попълни всички кутийки, казва „Бинго!“

Играта ще помогне на учениците да се опознаят по-добре, да открият общите си интереси, а също и да инициират диалог помежду си.

За да преговорите изучения материал:

Подгответе таблица с различни въпроси по съдържанието на урока и една допълнителна празна графа. Учениците се разхождат из стаята и търсят някого, който да отговори на въпрос от таблицата. В специалната колонка отбелязват името на ученика, който е дал правилен отговор. От една страна учениците, които дават отговорите трябва да са подготвени за часа, от друга - онези, които питат също трябва да са наясно с материала, за да могат да преценят дали съучениците им са дали правилен отговор.

Изтеглете: БИНГО. pdf

За да създадете свое уникално Бинго, бихте могли да използвате и този сайт: www.bingocardcreator.com

 

Още Идеи за насърчаване общуването между учениците и участието им в клас

 

 

Виктория Троянова, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин