Още за визуализацията като част от учебния процес

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
30/03/2015 - 15:00

Още за визуализацията като част от учебния процес.

Идеи за занимания в предучилищна възраст

Дейност 1: "Нашият свят е вълнуващ и красив" (подготвителна дейност за подреждане на стаята и създаване на подходяща обстановка)

Цел на дейността:

Целта на тази дейност е да помогне на децата да се чувстват добре и да създаде достатъчно стимули за здравословно когнитивно и емоционално развитие.

Важно е децата да живеят и учат в среда, в която могат да се движат свободно и да стимулират всичките си сетива. Свободното движение е пряко свързано с визуализацията и помага на децата да свържат това, което виждат, с общия опит от опознаването на околния свят.

В допълнение на това, е изключително важно децата да растат в среда, която е безопасна и ги кара да се чувстват щастливи, където могат да учат и споделят на спокойствие преживяванията и емоциите си с връстниците и възрастните.

Необходими материали:

 • рисунки по стената – сцени от популярни детски приказки и истории
 • любими герои – като част от рисунките, под формата на кукли и кукли за театър
 • книжки с илюстрации
 • табла с букви и цифри
 • места за ролеви игри (с комплекти за готвене, шиене, правене на прически, т.н.) 

Следете за:

Учителите трябва да бъдат внимателни да не претоварват децата със стимули за учене и визуализация. Постарайте се да съобразите средата с възрастта и интересите на децата. Децата в по-ранна възраст реагират по-добре на по-опростени картини без разсейващи детайли. При подготовката на табла с букви и цифри за деца, учещи се да четат и пишат, също се старайте да избягвате ненужни, разсейващи и объркващи елементи.

 

Идеи за занимания в  предучилищна и начална училищна възраст

Дейност 1: Визуални игри чрез интерпретация

Цел на дейността:

Този тип игри помагат на децата да развиват уменията си за визуална комуникация. Децата участващи в ролята на актьори ще се научат да визуализират дадено съобщение, децата в ролята на зрители ще се научат да фокусират вниманието си и да декодират изпратеното съобщение.

Необходими материали:

 • материали, необходими за изработването на кукли за театър, костюми, декори
 • материали за изработване на малка временна сцена за театър

Описание на дейността:

Нека децата изработят свои собствени декори и кукли за театър. Куклите могат да бъдат направени от ръкавички или чорапки, например. С помощта на изработените кукли децата ще разиграят пред връстниците си малки сценки, разказващи истории или просто показващи емоции.

-> Добра идея е да насърчите децата да коментират видяното/изиграното след това. Хубаво би било също така да зададете някакъв въпрос предварително и децата да търсят отговора му по време на играта. По този начин ще им помогнете да се съсредоточат.

-> Като техен учител вашата роля е да подкрепите, както децата, които играят, така и децата, които са в ролята на зрители. Изпращането на визуални съобщения е толкова важно, колкото тяхното възприемане и правилно интерпретиране.

Следете за:

В ролята на актьори някои деца могат да имат проблеми със:

 • Следенето на последователността на действието
 • Следване на инструкциите (от учителите или от връстниците)
 • Интерпретиране на даден герой или роля по време на ролева игра
 • Добре би било да насърчите децата да развиват сценария според вътрешния си свят и усещания. Това ще намали тревожността им и ще им помогне да развият по холистичен начин процеса на възприемане на света, от който визуализацията е само началния етап.
 • Колкотo по-малко ограничения поставяте пред децата, толкова по-добре, но нека това никога не е без каквито и да е правила. Фокусирайте се върху възможността за установяване на комуникация посредством визуализация, свързваща актьорите и зрителите.
 • За детето би било по-ценно да му помогнете да учи чрез повече свобода на изразяването, отколкото да следва определени инструкции, които просто ще го накарат да направи нещо определено.

В ролята на зрители децата могат да се затруднят да:

-    Следят последователността на действието

-    Да фокусират вниманието си

- > За да им помогнете да се съсредоточат, бихте могли да им възложите специална задача, като например: „Знам, че можеш да изгледаш следващата сцена много внимателно и накрая да кажеш на всички ни как зайчето успява да построи къщичката си.” Ако въпреки това детето се затрудни, се постарайте да му помогнете с отговора, така че да не се почувства стресирано и длъжно да отговори вярно.

Дейност 2: На какво ти прилича?

Цел на дейността:

Целта на тази дейност е да окуражи децата да използват въображението си и да бъдат креативни. Чудесна е за развиване на детското абстрактно и асоциативно мислене.

Необходими материали:

 • хартия
 • цветни моливи и бои

Описание на дейността:

Децата работят по двойки. Едното дете ляга на пода върху голям лист хартия в статична или изобразяваща движение позиция. Другото дете очертава тялото му с молив. След това децата разглеждат получилата се фигура и се опитват да кажат на какво им прилича. Оцветяват я с цветните бои и я превръщат в чуден фантастичен герои, за който се опитват да измислят истории.

Следете за:

Някои деца могат да се затруднят да мислят абстрактно. За да се подпомогне абстрактното мислене се разчита на множество визуални стимули.

Трансформирайки очертанията си във фантастични герои, децата развиват въображението и абстрактното си мислене. Работата по двойки позволява на децата да мислят заедно и по този начин се избягва фрустрацията в случай на затруднение.

За развиване на въображението и абстрактното мислене можете да използвате всякакви други техники – мастилени петна, фигурки от плат и хартия, облаци.

- > Освен за тази цел, можете да приложите техниката с очертаване на тялото и за визуализиране на уроци по биология, например.  Може учениците  да нарисуват различните системи в човешкото тяло или пък да визулизират процентното съдържание вода в човешкия организъм като оцветят 7/10 от фигурата.

 

 Дейност 3: Измери света (училището), измери себе си и нещата, които смяташ за важни 

Цел на дейността:

Училището/детската градина е мястото, където децата трябва да растат без да изпитват тревожност. Важно е, те да успяват да визуализират себе си в заобикалящия ги свят, чувствайки се в безопасност и изпитвайки положителни емоции.

Тази дейност помага на децата да различат разнообразните форми чрез наблюдение и измерване: в началото като части от средата (класната стая, обикновена стая), а след това и като части от играчките, книгите, т.н. След като са измерили класната стая (средата) и обектите в нея, децата продължават с измерването като измерват и себе си.

Целта на тази дейност е да помогне на децата да опознаят и разберат заобикалящата ги среда и чрез сравнение да осъзнаят връзката си с нея.

Необходими материали:

 • Обекти, намиращи се в училището и в класната стая
 • Личните вещи на децата
 • Стандартен метър/ ролетка за измерване

Описание на дейността:

За първата фаза на измерването всеки ученик сам избира своя начин за измерване (пръсти, крачки, педи) и започва да измерва всички части на класната стаята/училището. Ролята на учителя е да насърчи учениците да коментират и наблюдават, за да подобри зрителното възприятие и сравнение. 

След като са измерили обектите в заобикалящата ги среда, децата  трябва да измерят себе си и личните си вещи (кукли, плюшени играчки), използвайки стандартен метър и отбелязвайки своя ръст и размера на играчките си на стената.

Добре е тази дейност да се прави периодично, за да помогне на учениците да осъзнаят процеса на порастване.

Следете за:

Процесът на измерване не изисква никакъв особен подход. Важно е обаче учителите да насърчават децата да наблюдават и правят сравнения, да групират, да обобщават.

Успех!

Публикацията е продукт на съвместната работа на Център за приобщаващо образование по проект "Училището е и мое право". 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин