Осигуряване на социалното приобщаване на детето чрез работа с останалите деца от класа

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
11/11/2015 - 11:45

Често децата се отнасят грубо с други деца, които не са достатъчно добри в четенето, писането, спорта. Това може да доведе до социалното изключване на детето и да повиши напрежението и негативните емоции в групата.

Какво можем ние учителите да направим, за да предотвратим това?

  •  Старайте се да покажете на класа, че всеки в групата е ценен със своите способности и умения и подчертайте талантите и силните страни на всяко едно дете.
  •  Опитайте се да въвлечете едно или група деца в процеса на подкрепа на детето с обучителни трудности.
  • Помолете ги да работят по двойки, в екип, да си пишат заедно домашните, т.н. Това ще допринесе за създаването на приятелства между децата, ще създаде благоприятна почва за взаимна подкрепа и ще обогати всички включени деца.  В следваща наша статия Ученето по двойки или „менторство от връстници в клас“ ще Ви представим подробно тази стратегия.
  • Не забравяйте, че детето с обучителни трудности има много силни страни и може на свой ред да подкрепи връстниците си по много начини.

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин