"Разходка в галерията"

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
04/06/2018 - 09:00
Идеи за насърчаване общуването между учениците и участието им в клас

За кого е подходяща играта: за ученици в прогимназиален и гимназиален етап.

Време за провеждане: 20 мин. (или в зависимост от броя на задачите).

Какво е необходимо: флипчарт листове, предварително подготвени задачи.

Учителят поставя из стаята таблици/картинки с въпрос в горната част на листа и място за отговор под него. Може да са: математически задачи; таблици с липсващи числа/думи; въпроси, свързани с учебния материал по съответния предмет; картини; снимки; диаграми. Колкото по-разнообразни са форматите, толкова по-ангажирани ще бъдат учениците.

Можете да оформите "станции", които да позиционирате по стените, на бюрата, дори на пода.

Важното е да оставите достатъчно свободно място на листа със задачите, както и да е осигурено необходимото пространство учениците да се движат спокойно из стаята.

Учениците се разхождат и пишат своите отговори на флипчартовете.

Учениците сами избират дали да сложат името си отдолу или да оставят анонимен отговор. Ако предпочитат, могат да поставят символ.

Кой проверява отговорите?

При тази техника основната цел не е проверка на знанията, а възможност да се инициира дискусия и да се видят различните гледни точки. Таблата на стената позволяват на учениците да видят всички отговори на едно място.

В случай, че учителят заедно с класа решат отговорите да не са анонимни, то проверката се осъществява от съученик, който минава, чете и казва дали е съгласен с прочетеното. Учителят може да посочва кои да са учениците, които да четат отговорите, а може и на случаен принцип с преброяване или теглене на карта. И тук отново фокусът е върху дискусията.

„Разходка в галерията“ може да бъде направена и под формата на състезателна отборна игра.

Още Идеи за насърчаване общуването между учениците и участието им в клас

 

Виктория Троянова, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин