Всички заедно - хорово отговаряне в клас

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
21/12/2015 - 18:00

Хоровото отговаряне е учителска техника, при която  всички ученици отговарят заедно на зададен от учителя въпрос. Този начин на отговаряне дава на учениците повече възможности да участват и да получават незабавна обратна връзка от учителя. Изследвания посочват силна взаимовръзка между активното участие на учениците в клас и по-добрите резултати по учебните предмети. Този текст предлага практически съвети как да използвате техниката като ефективен инструмент за преподаване и взаимодействие с учениците.

Хоровото отговаряне има редица предимства пред това да задавате въпрос към конкретен ученик и да очаквате индивидуален отговор.

Тези предимства са следните: 

 • Позволява  на учителя да предложи повече възможности за всички ученици активно да се включат в часа.
 • Дава своевременна обратна връзка на учителя до каква степен учениците са разбрали урока и дали е необходимо той да бъде преговорен.
 • Тъй като този тип техника изисква всички ученици да участват, тя е ефективна стратегия за включване на учениците със специални образователни потребности в условията на обща класна стая.
 • Хоровото отговаряне придава увереност на учениците с по-ниски академични постижения, като им помага да се представят добре пред своите връстници.
 • Когато учениците са ангажирани да отговарят всички заедно, са значително по–концентрирани и не се разсейват със странични занимания по време на час.

Как да приложим техниката:

1) Как да изберем съдържание от учебния план?

 • Подберете такива теми, които позволяват кратки въпроси и отговори. Изберете съдържание, което да даде възможност на учениците да отговарят хорово (да назоват името на дадена теория, да кажат думата на английски)
 • Планирайте 5-10 минутна сесия в часа, в която да задавате конкретни въпроси, изискващи кратки отговори.
 • Подгответе си материали с въпроси и инструкции към тях (Power Point слайдове, постери). Важно е въпросите да имат 1 възможност за отговор и да са кратки (1 до 5 думи). Напр. : „Колко страни има ромбът?

2) Как да провокирате хоровото отговаряне от учениците?

 • Покажете им с пример. Вие казвате: „Ще ви задам няколко въпроса, свързани с вчерашния урок по физика. Ако държа този кламер и ви попитам: „Какво ще стане, когато доближа магнит до него?“  по мой знак вие казвате или: „Ще го привлече.“ , или „Няма да го привлече“. За да стане ясно на учениците, го разиграйте няколко пъти, докато накрая не започнат всички да отговарят заедно.
 • Задавайте въпросите ясно и директно. Опитайте се да избегнете дълги обяснения и дискусии. Стегнатите въпроси насочват вниманието на учениците изцяло към съдържанието на урока.
 • Дайте на учениците време да помислят върху отговора, нека да има пауза между въпроса, който задавате и сигнала за отговор. Може да си държите вдигната ръката като знак за изчакване.
 • Дайте ясен сигнал . Може да е пляскане с ръце, щракване с пръсти, потропване по бюрото или просто да кажете „ Всички!“
 • Дайте обратна връзка на учените си. „Правилно!/ Точно така!/ Верен отговор!“.  Ако има ученици, които не са казали правилният отговор, назовете го вие и по-късно се върнете към същия въпрос. Това ще даде възможност на учениците, които не са отговорили правилно да поправят грешката си.
 • Преди за започнете да задавате въпроси, обявете сесията, за да е ясно за всички и да се придържат към регламента.
 • Все пак може да адресирате даден въпрос към конкретен ученик. Ако това е ученик, който  се представя под средното ниво, това ще е идеален начин да разберете дали всички са усвоили материала. Задайте въпроса си преди да посочите конкретно дете. Така останалите ще останат концентрирани върху въпросите, а посоченият ученик  няма да се притесни, защото когато кажете неговото име, най-вероятно вече ще се е сетил за отговора.
 • Направете го като игра. Задайте следващия въпрос веднага след като сте дали обратна връзка за предходния. Така ще задържите вниманието и ентусиазмът на учениците.
 • Похвалете ги и ги поощрете! „Браво! Справихте се страхотно!“. Това ще ги мотивира да участват и ще повиши увереността им.
 • Забавлявайте се заедно!

 

 

Джейкъб Хакет - Вашингтонски университет, Сиатъл, САЩ

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин