Медийно образовние в училище - Катя Петкова, ЗПГ „Климент Тимирязев”, град Сандански

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
21/06/2016 - 15:00
Група за медийно образование в училище

Конструктивното и негативно влияние на медиите върху младежта днес
 

Учител съм по български език и литература в Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” град Сандански. Част съм от педагогически колектив, който чрез своя професионализъм и  отстояване принципите на равенство, безпристрастност, обективизъм и позитивизъм вече близо 60 години обучава своите ученици.

За успешната ни работа говори фактът, че възпитаниците ни след завършване на своето образование се реализират в избраната професия. В ЗПГ „Кл. Тимирязев” сериозно внимание обръщаме на извънкласната работа, подготовката на учениците за национални състезания и конкурси, ежедневно се стремим да повишим качеството на преподаване чрез различни иновативни методи.

Водена от желанието да споделя своите знания за медийното образование, а също така и да укрепя връзката учител –ученик, през учебната година реших да сформирам  група от  ученици, с които съвместно да изследваме конструктивното и негативното влияние на медиите в нашия живот.

Младите хора са под изключителното влияние на медиите и ежедневно са затрупвани от огромно количество информация. Поставих си за цел съвместно да се научим да филтрираме масата от новини, събития, които се генерират от вестници, телевизия, интернет. Поканих всеки един ученик от нашето училище на събитие, на което представих мултимедийно историята на българска журналистика, както и интересни факти от чуждестранната.

Защо започнах така? Смятам, че за да аргументират своя самостоятелна позиция по какъвто и да е било проблем, те трябва да развият умението сами да създават свои медийни продукти – статии, интервюта, снимки, да влезнат в ролята на хората, отразяващи актуалното и интересното, да съпреживеят техните трудности, да изпитат творческо удовлетворение. Не бях изненадана, че петнадесет ученици – на възраст 15 и 16 години, дадоха своето съгласие да изследваме заедно конструктивното и негативно влияние на медиите. И започнахме. Приятел и съветник открихме и в лицето на собственика на местната информационна агенция Sandanski1.com – господин Атанас Атанасов. Под негово ръководство се проведоха две работилници. Опитът на специалиста беше много полезен на екипа. Интервютата, репортажите, филмите на учениците бяха преработени, за да отговарят на условията на съвременната модерна публицистика. Ученик от екипа беше поканен от господин Атанасов да сътрудничи в неговата агенция като независим кореспондент и като гласът на младите в Сандански.

Със същността на журналистическата професия, с нейните трудности и радости, ни запозна господин Кин Стоянов, популярен радиожурналист от Българско национално радио. Той ни покани в своето предаване и беше гид в музея на най-старата електронна медия в България, показа на екипа ни новите студия, тънкостите на техниката, запозна ни със своя екип от тоноператор и редактор, но най-важното и най-удовлетворяващото, което направи беше, че заедно с умелите напътствие на господин Стоянов се създаде и радио предаване, което се излъчи на живо в ефира на България.

С тънкостите на графичния дизайн ни запозна господин Калин Иванов, специалист по реклама. Той представи своите идеи по атрактивен начин, а екипът ги оформи в презентация, която за бъдеще ще бъде ползвана и от други ученици и учители. Събрали знания и самочувствие, учениците създадоха мини филмчета за най-популярните  ученици от гимназията.

Опитът от реализираната практика убедително показа, че провежданите активности от учениците дадоха съществен принос за повишаване подготовката на младите хора за бъдещия им самостоятелен живот. Повиши се тяхното самочувствие, защото подхождаха сериозно и отговорно при изпълнение на поставените им задачи.

Участниците – ученици, а и аз, техният учител- постигнахме надграждане на знания и умения по роден език, литература, история, задълбочихме познанията си по гражданско образование, затвърдихме уменията си за работа в екип, усвоихме вземането на компромисни и групови решения, усъвършенствахме уменията си за вземане на интервю, а чрез средствата на съвременната техника – видео и аудио, фотография и писано слово - изразихме своето лично отношение.

За мен лично, работата в нашата група беше изключителна интересна, стимулирах учениците да откриват интересни теми, да произвеждат различни материали, за да се поддържа интересът към журналистическата им работата постоянно. Изпитвах професионално удовлетворение, когато наблюдавах как учениците анализират и подхождат сериозно, коректно и отговорно към отразяването на събития. Смятам, че приобщени от любимата журналистическа дейност, подкрепяйки се и насърчавайки се взаимно, всеки един от нас се чувстваше горд със себе си.

Катя Петкова, учител по по български език и литература, Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”, град Сандански

 

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин