"Необичаен" урок по история - Маргарита Дочева – Иванова, СОУ „Георги Бенковски” – гр. Тетевен

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
21/06/2016 - 11:45

"Българско възрожденско училище в ХХI век"-преподаване в екип и учене в екип - взаимоучителният метод в съвременен вариант

Урок по родолюбие /обобщение чрез състезание/: „Древни цивилизации по българските земи”

 

За мен като учител по история всеки урок е урок по родолюбие. Но този е по-необичаен, тъй като в чест на 140 годишнината от Априлското въстание реших да реализирам една отдавнашна моя идея: да се опитам да припомня за изключително полезния метод на взаимоучителното обучение, въведен през Възраждането в българското училище, при който по-големите и по-напредналите в учението ученици помагали на даскала да учи „на четмо и писмо” малките и „начеващите“. В такива училища са учили и дейците на Априлската епопея, сред които и вожда на въстанието и наш патрон Георги Бенковски. Предизвикателство за мен е да реализирам чрез него няколко основни образователни и възпитателни цели:

  • Да  проверя дали е приложим  и как в днешния 21 век възрожденският взаимоучителен метод на обучение;
  • Да проведа един „пробен изпит” за проверка на готовността на учениците за Национално външно оценяване, асоциирайки го с крайгодишния урок –изпит на Рада Госпожина от романа „Под игото” на класика ни Иван Вазов, пресъздал „пиянството на един народ” преди въстанието и саможертвата на неговите герои и мъченици;
  • Да направя едно "НАМИГВАНЕ" по отношение на нуждата повече млади хора да пожелаят да станат учители и процентът на мъжете сред тях да нараства !!! За да се преодолеят процесите на застаряване и феминизация в нашата професия!

Участници :

  • учител – медиатор;
  • ученици  - учители /2 момчета от гимназиален етап/;
  • ученици от три паралелки – седми клас

 

Ход:

Посрещане. Две момичета – облечени като древни тракийки раздават свитъчета със здравец и послания на латински, ученик подарява направена от него брошура за урока

Обръщение и въведение в урока от учителя – медиатор, представяне на другите участници в преподавателския екип: колегите – ученици в ролята на учители и поверяване на по-нататъшното протичане на урока в техни ръце.

Въвеждащ кратък разказ на единия преподавател – ученик и отправяне на въпроси към учениците от 7 клас за обитателите на земите ни във времето на Праисторията с акцент върху неолитната епоха

Поемане  и осъществяване на екипната състезателна работа от другия преподавател-ученик:

  • Пожелалите и избрани предварително да участват в състезателните екипи  / по шест ученици от трите седми класове/ се призовават да заемат местата си;
  • Всеки екип избира говорител и писар
  • Изтеглят жребий за една от цивилизациите, оставили трайни следи по нашите земи, от името на която ще се състезават.
  • Поставят обозначителни табели :”Древна Елада”, „Древна Тракия”, „Древен Рим”

Задачи за изпълнение:

Първа задача: Работа с материални извори: от поставени на обща маса множество предмети /сувенири, брошури, книги и др./ всеки екип избира тези, които свързва със „своята” цивилизация, съставя кратък разказ възоснова на тях и говорителят го представя

Приобщаващ акцент: ученици със СОП участват заедно с учителя в поставянето на предметите и ги обсъждат предварително

Втора задача: Работа с писмени извори -  показаване на мултимедийния екран автентични текстове като всеки състезателен екип трябва да анализира текст, който е свързан с една от  цивилизациите на  другите два екипа.; разпознаване за коя общност се отнася и каква информация за нея съдържа.;

Трета задача: Всеки екип наблюдава кратък артистичен етюд; разпознава и назовава историческите или митологични личности, участващи в тях; добавя информация, свързана с тях.

 

Роли и загадки:

Превъплащения в роли на истински или легендарни личности от античната история, свързани с нашите предшественици – траките

Приобщаващ акцент: Като актьори участват и двама ученици със СОП
- тракийския музикант Орфей и прелестната Евридика;
-  тракиецът Спартак и вдъхновени от него роби;
-  прощаващите се един с друг тракийски владетел и съпругата му от куполния фриз в Казанлъшката гробница

Обобщаване резултатите от екипната работа, класиране на екипите.

Отправяне на въпроси и загадки към публиката

Заключителен етюд – загадка: танц на девойки, представящи скулптурните изображения в свещарската гробница

Заключителни думи на членовете на преподавателския екип.

 

А ето ги и състезаващите се екипи от трите седми класове в нашия "урок по родолюбие: "Древни цивилизации по българските земи" - в бяло, зелено, червено, решавайки задачи:
- за разпознаване и анализиране на материални извори;
- за извеждане на информация от писмени извори;
- за разгадаване на реални исторически личности или митични герои в артистични етюди

   

 

Роли и загадки

Учениците влязоха в роли и пресъздадоха истински или легендарни личности от Античната история, свързани с нашите предшественици - траките:

- тракийския музикант Орфей и прелестната Евридика;
- тракиеца Спартак и вдъхновени от него роби;
- прощаващите се един с друг тракийски владетел и съпругата му от куполния фриз в Казанлъшката гробница

- женските фигури от Свещарската гробница

 

 

Маргарита Христова Дочева – Иванова, старши учител по История и цивилизация, СОУ „Георги Бенковски” – гр. Тетевен

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин