"Празничен календар" за стимулиране на етническа толерантност" - Веселка Насковска, ОДЗ "Пролет", гр. Койнаре

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
06/06/2016 - 17:45
ПРАЗНИЧНИЯ КАЛЕНДАР за стимулиране на етническа толерантност

Актуалността на моята добра приобщаваща практика е подсказана от самия живот и работата ми като учителка в детска група със 100% ромски деца, а успехът се дължи на това, че към тези деца подхождам от позицията на музиката и музикален педагог- специалист. Ролята на музиката в празничната обредност, както на роми, така и на българи, е добре известна и в случая е много добре използвана. Социалният контекст на темата, а именно приобщаването на ромските деца към традициите и народната култура на българите, при зачитане и взаимодействие с тяхната празнична обредност, е основният ключ към постигане на действителна интеграция на ромските деца и техните родители към българското общество. „Различието е ценност, а не препятствие“ е основното послание на интеркултурната педагогика. Анализирайки конкретната ситуация в с. Глава (етнически, демографски, възрастов, културен и други фактори ) насочих своите усилия към ПРАЗНИЧНИЯ КАЛЕНДАР за стимулиране на етническа толерантност. Взаимодействието между ромския и българския празничен календар стимулира децата към интегриране и в това се състои иновационният момент на настоящата разработка: да се приобщят децата (100 %  роми) към българския празничен календар. По време на празничното преживяване да се постигне обединяване на двете общности.

Целия текст можете да прчетете тук: (pdf.) Добра приобщаваща практика - "Прзничен календар"

 

Веселка Насковска, ст. учител, първа ПКС, ОДЗ "Пролет", гр. Койнаре
 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин