"Приобщаване чрез магията на театъра" - Здравка Радева, II СОУ „Проф. Никола Маринов”, гр. Търговище

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
20/05/2016 - 12:15
            Приобщаване чрез магията на театъра

 

Главна цел на обучението в театралната група е популяризиране на театралното изкуство сред най-младите и формиране у учениците на основни начални умения в сферата на словесно-изпълнителското изкуство и актьорското майсторство; създаване на позитивна нагласа чрез общуване с езика на изкуството; възпитаване на подрастващите в толерантност и търпимост, повишаване интереса на училищната общност към извънкласните дейности.             

Обучението в областта на театралното изкуство спомага за личностното израстване на учениците, които споделят отзиви за посетените спектакли, разсъждават върху проблеми и идеи на конкретния драматургичен текст. По този начин те имат възможност да развият способностите си не само за разбиране, но и за интерпретиране на драматургични текстове и театрални представления, което създава една компетентна театрална аудитория на бъдещето. Ателие „Театърът – сцена на живота” обучава младежите как да играят важна роля в своята общност, култивира ангажирани бъдещи граждани, уважаващи човешките права и отговорности. По този начин може да бъде чут гласът на младежта.

В дейността в ателието се прилага груповото обучение, тъй като то предполага два основни аспекта – първият е свързан с груповите обучителни задачи, а вторият – с груповите процеси, които произтичат от изпълнението на тези задачи. Обучението в театралната група не означава просто правене на съвместни дейности, а извличането на максимален резултат от тях. Ясно формулираните задачи в рамките на заниманията позволяват те да бъдат постигнати. За целта се създава подходяща атмосфера – с доверие, уважение и толерантност; взаимно опознаване с цел изпълняване на задачите без напрежение и бариери.       

В резултат на участието в ученическия театър се повиши интересът на учениците към литературата, историята, театъра, етнографията на България. Възпитаването на младото поколение в патриотичен дух, в уважение към историята и традициите на родния край успешно се съчета с мотивацията на учениците за участие в извънкласните дейности.           

Учениците с нетърпение очакват всяка нова среща с театъра, защото усещат със своя малък опит, че изкуството облагородява човека. Обичат театъра и вярват в неговата сила да променя хората към по-добро.

Театралното изкуство дава възможности за създаване на едно пространство, пренесено от реални житейски ситуации. Учениците осъзнават необходимостта от естествена и правилна реч и от прилагането ù в различни сфери на общуване според подбраните ситуации. Те развиват и своето въображение, формират качества на активни личности, с осъзната потребност от изява. В сравнение с техни съученици, които не са се занимавали с театър като извънкласни дейности, тези ученици показват по-добър успех като цяло; по-уверено се заемат с поставена задача; по-общителни са; по-креативни са; чувстват се по-удовлетворени в училище и извън него.   

По този начин се постигат целите на извънкласната дейност в ателие „Театърът – сцена на живота” – да се научим да знаем; да се научим да правим; да се научим да живеем заедно; да се научим да бъдем.

 

Aтелие „Театърът – сцена на живота”

         

В ателие „Театърът – сцена на живота” във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов”, гр. Търговище участват ученици от гимназиален етап – от ІХ до ХІІ клас. В репертоара на групата се включват постановки, поставящи универсални проблеми: взаимоотношенията между деца и родители, ролята на образованието на децата, нравствените ценности на различните поколения, пътищата на успеха, силата на любовта и др.

Най-новата постановка „Да живеят приказките - за пораснали деца“ младите актьори представиха по повод 21 април – Световен ден на книгата и авторското право. Фоайето в библиотеката се изпълни с желаещи да се насладят на завладяващата игра на театралната трупа – ученици, родители, учители, приятели, граждани, библиотечни специалисти. Комичните ситуации, майсторската игра на участниците, костюмите, режисурата – предизвикаха многократните аплодисменти и искрения смях на зрителите. Магията на приказките завладя за пореден път и малки, и големи.

Пиесата „Пеперудите са свободни“ от американския драматург Ленард Герш ни провокира със своите силни послания за любовта и нейните повратности, за любовта, която ни кара да летим високо, дори и когато крилете ни са пречупени от съдбата. Учениците изиграха своя спектакъл с голямо желание, а залата се оказа тясна за любителите на театралното изкуство. Тяхната игра развълнува зрителите до сълзи – и от радост, и от болка. 

С голям ентусиазъм младите актьори потърсиха себе си в съвременната пиеса «Петък 13». Подбраха текстове, написани от ученици, музика, костюми, декори. Премиерата на постановката е включена в културната програма на Община Търговище през месец май, когато се провежда традиционният пролетен панаир, и предизвиква интерес сред младите хора в града.

Ученическият театър е среда за съхраняване на националните ценности, за траен интерес към епохата на Възраждането, за изграждане на устойчиви морални добродетели. Представленията на младите театрали се посрещат с голям интерес не само в училището, но и в целия град. Особено въздействие оказват те и върху учениците, и върху зрителите в рамките на инициативата „Европейска нощ на музеите”. В Хаджи-Ангеловата къща, където се намира етнографската експозиция на Регионалния исторически музей Търговище, представихме комедията „Българи от старо време” по повестта на Любен Каравелов. В неповторимата атмосфера актьори и зрители съпреживяха „българското”. Отношенията между поколенията през Възраждането събудиха у всички и смях, и размисъл... непринудената игра на младите актьори приобщиха към благородното си дело хористи и учители по музика, родители, съученици, специалисти от Регионалния исторически музей.         

Здравка Радева – главен учител по български език и литература, Второ СОУ „Проф. Никола Маринов”,  гр. Търговище

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин