"Тема на урока: Интернет", Богдана Радева, ПГИ "Д-р Иван Богоров", гр. Варна

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
08/07/2016 - 15:15

Тема на урока – Интелектуални и социални връзки в интернет

/Урокът се провежда с ученици от 11-ти клас, но  може да се направи и с по малка възрастова група/

 

Цели:

  1. Да споделят учениците използваните сайтове
  2. Да се запознаят учениците със сайтовете за учебен и социалнен живот
  3. Да споделят как се ориентират в достоверността на информацията от интрернет
  4. Да споделят защо харесват определени сайтове
  5. Да споделят как разпознават заплахите, агресията лъжите в интернет
  6. Да споделят как се предпазват от заплахи, агресия, лъжи в интернет.

 

Материали – листове, химикалки, моливи, маркери, GSM апарат с камера и интернет връзка.

 

Време

Дейност

5 мин.

Представяне на темата: 

Учениците от гимназиален етап на обучение използват интернет по рационално в сравнение със съучениците си от основното образование. Младежите на възраст 15-18г. се предполага, че сравнително равномерно разпределят времето си за забавление, контакти и учене чрез интернет. Имат изградена ориентация за работа в необходимите им сайтове. Правят си регистрации, създават виртулни профили , участват в разговори по скайп, във форуми, социални мрежи, блогове и др. подобни. Но всяко знание си има цена, която заплащат с това, че колкото повече знят  за интернетнет пространството и научавават чрез него, толкова повече се увеличева неоходимостта от култура и защита.

5 мин.

 

Въвеждаща игра/ упражнение

В средата на бялата дъска очертаваме силуета на произволно избран ученкик, с което симулираме проекцията на личността в интернет при работата си с компютъра. Разделяме пространството около очертания силует на 3 части, като им даваме виртулано име. Първа – за любимите сайтове, втора – за интернет информацията, трета – за социалните контакти в интернет.

15мин.

 

 

 

 

 

 

10мин.

 

Основна дейност

Разполагаме с предварително изготвени 3 вида анкетни карти към всяка от  частите, на които сме разделили бялата дъска – Анкетна  карта за любимите сайтове; Анкетна карта за информацията в интернет сайтове; Анкетна карта за социални социалните контакти в нета. Разделяме класа на 6 групи, всяка група получава анкетна карта, като се стремим групите с еднакви карти да не са в съседство – за да се съберат повече различни  мнения. Обясняваме  на групите как да работят с карите, какво да записват в съответната колонка. Един ученик  от групата пише по нея оформеното мнение  на  цялата група. Всяка група работи самостоятелно  и учителя отделя по 1-2 мин. да наблюдава и отговаря на въпроси на групите.

Обобщение от основната дейност

След изтичане на предоставеното време за работа, всяка група трябва да е с попълнена карта.  Представител от група излиза и записва  в съответната част от дъската мненията събрани в  анкетната карта.

5 мин.

Обобщение на часа от учителя и обратна връзка от учениците

  Запълнили сме празните пространства около силуета. Споделили сме опит и информация. Затвърждаваме мнението за наситения, пъстър виртуален свят  - получената картина на бялата дъска е една снимка на виртуланото общуване. Учителят споделя, че както в реалността имаме на кого да се опрем в труден момент, така и във виртуалното пространство също има пазители на реда за безопасен интернет, които да бъдат наш „гръб” и „опора”. Изписваме в празното място на очертания силует имената на сайтовете :   www.helpline.bg;  www.web112.net;  www.safenet.bg и тел:124 123

Напомняме, че нашият най-добър защитник във вирлтуалното пространство е нашата култура, съобразителост, познания за възможностите на ползваните сайтове и не малка доза предпазливост.

Предлагаме на учениците да се снимат с виртуалана снимка на класа получена на дъската от проведения час.

 

(.pdf) Анкетни карти

 

В каква степен практиката подобрява средата и атмосферата в класната стая; в каква степен практиката подобрява ученето на децата:

Учениците работят по групи, това ги организира и мотивира максимално да покажат и запишат мнения и знания в анкетните карти. Чрез тази практика и игра в центъра на която стои личността /нарисуваният силует на дъската/ учениците разбират, че около тях има един външен свят който им влияе. И какъв ще бъде този свят зависи от тях до колко и какво те ще го допуснат до себе си .

В каква степен практиката променя в желаната посока поведението на деца, родители и учители:

Самият обмен на информация подобрява ученето, а и учене в група когато ученик учи ученик, разчупва стандартния начин за усвояване на знания учител-ученик, родител–дете.

Може ли описаната практика да бъде повторена от други:

Описаната практика може да бъде използвана и в часове по общообразователни и профилирани дисциплини, особено е подходяща, когато учителят иска да направи обобщение на изучен материал.  В пространството около нарисувания силует ще се изпишат знанията, а в самия силует ще се отбележат важните моменти и изводи, които остават в съзнанието. 

Богдана Радева - учител по икономически дисциплини в ПГИ "Д-р Иван Богоров", гр. Варна 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин