спорт

Като ресурсен учител в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, град Бургас подпомагам учениците в образователния процес и се грижа за цялостното им развитие и социализация в обществото....
За децата ползите от спорта са много, и надхвърлят очевидните, които са свързани с подобряване на физическата форма - редовните занимания със спорт създават идеалните условия за подобряване на...