Спортът Боче при учениците със специални образователни потребности

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
25/07/2018 - 16:00

Като ресурсен учител в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, град Бургас подпомагам учениците в образователния процес и се грижа за цялостното им развитие и социализация в обществото. Приложението на играта Боче влияе благоприятно върху подрастващите в два аспекта. От една страна, неоспоримото положително въздействие на спорта, допринасяйки за намаляване на стреса, за подобряване на самочувствието, комуникацията, дисциплинираността, работата в екип, отговорност към колектива, спазване на правила, изразяване на емоции, проявяване на толерантност, учениците се научават на лидерство, подпомагане на когнитивните процеси/памет, внимание, мислене/, подобряване на концентрацията. Всичко това е част от социалния аспект,  характерен за спорта като цяло и в частност за играта боче. Това, че в нея могат да се включат и ученици в инвалидни колички е голямо предимство. Не са много спортовете, в които подрастващите с физически увреждания имат възможност да участват пълноценно. Спортът боче е един от тях. Като част от спортните дисциплини, включени в календара на Спешъл Олимпикс, Боче се играе на национално и международно ниво. Включвайки се в Националните турнири и в Европейските летни игри на Спешъл Олимпикс, младите спортисти имат възможност да покажат уменията си, което е предпоставка и силна мотивация за тренировки и желание за игра. Извеждането на учениците със специални образователни потребности от обичайната семейна среда и населено място на път за състезанията, смяната на обстановката, посещаването на нови места и създаването на нови приятелства са мощен фактор за успешна социализация в обществото. Това е  социалната страна на въздействие на този спорт.

Не по-малко важно е и приложението на Боче в образователния процес. Като специален педагог е необходимо да поднеса по достъпен и разбираем начин учебния материал. Най-голямо е приложението на този спорт, подпомагайки учениците по математика. Запознали се с правилата на спорта Боче, докоснали се до магията на играта, учениците усвояват с лекота учебните теми, свързани с различаването на цветове /назовават цветовете на топките и на палината/, с броене /броейки топките боче и палината/, с форма /назовавайки формата на топките/, със сравняване на  голямо и малко /големите топки и малката палина/, в геометрията при темите за фигури /определяйки фигурите в игрището за боче/, с лице на правоъгълник /определяйки лицето на фигурите на корта за боче, знаейки размерите им/, измерване /измерването на разстоянието между палината и топката с ролетка/, с мерни единици /превръщайки размерите на корта от метри в сантиметри/ и т.н.

Спортът Боче датира от 5 000 год. пр. Христа и е изключително интересен за учениците със специални образователни потребности. Той допринася за създаване на универсална среда за комуникация и премахване на всички бариери между участниците. Родината на боче е Италия. Разпространен е в Европа от римските воини и наподобява кърлинг, но се играе с керамични топки. Отборите са два, с по четири топки, с различен цвят, а целта е една малка топка, наречена ”палина”. До нея топките трябва да достигнат на най-близко разстояние. Предимство за играта е, че се  изисква концентрация, но същевременно не е необходимо физическо натоварване и е подходяща и за ученици  в инвалидни колички. Боче се играе индивидуално, по двойки и отборно/с четири играча в отбор/.

Кортът е с размери 3м ширина и 18 м дължина, а повърхнината може да бъде конструирана от каменен чакъл, пясък, изкуствена настилка или естествена тревна площ. Игрището за боче трябва да има следните компоненти:

 1. Фаул линия за отбелязване на резултат, удряне на топката или провал- 3 метра от задната част.

 2. Средна ограничителна линия - 9 м от началото на игрището, минималното разстояние, на което е поставена палината за игра. По време на самата игра позицията на палината може да се изменя, за да се нормализира играта.

Отбелязване на резултата в края на полувремето, когато всичките играчи са изиграли своите топки точките се определят по следния начин: отбелязването на резултат става, след като всички топки на даден отбор са по-близо до най-близко разположената топка на противниковия отбор до палината, което се определя като се види или измери с мерилен уред /напр. ролетка/. В края на полувремето, когато съдията отсъди кои топки са печеливши и е отбелязал броя точки, играчът или отборът започват нов фрейм. Отборът, който отбелязва резултат, печели предимство за палината в следващия фрейм. Съдията е отговорен да следи резултата и да води протокол. Измерването на разстоянието  се извършва от външната страна на топката боче до центъра на палина

Отбелязване на резултат:

- отбор от четири играча – 1 топка за играч =16 точки

- отбор от двама играчи – 2 топки за играч = 12 точки

- един играч – четири топки за играч = 12 точки

СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Бургас е първото и единствено до момента бургаско училище, което разполага със свой отбор по боче, с игрище и лицензиран треньор. Отборът е участник в Националния турнир по боче в град Плевен. На престижното спортно мероприятие петимата спортисти със специални образователни потребности заслужено завоюваха четири златни и един сребърен медали. По време на спортния празник на училището тази игра бе включена в програмата и предизвика интерес както при учениците от ресурсната група, така и при техните връстници без специални потребности.

За съжаление Боче не е много популярна игра в България. Но съм убедена, че този спорт има своето бъдещe. Всичко написано дотук е базирано на работата ми и добрата практика с учениците със специални образователни потребности в СУ «Св. св. Кирил и Методий» - град Бургас. Пътувайки за състезанията, част от тях излизаха за първи път самостоятелно извън семейната среда и емоциите, които изпитаха бяха незабравими.

 

Марияна Георгиева, ресурсен учител в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Бургас

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин