Как продължава Националната програма за преодоляване на насилието в 31 СУЧЕМ?

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
20/11/2020 - 19:00

Когато една тема истински развълнува учениците те мислят и работят по нея дори в нетипични условия, такива, в които учим и работим от средата на миналата учебна година и до днес.

През отминалата учебна година стартирахме партньорство с 31 СУЧЕМ Иван Вазов в Национална програма за преодоляване на насилието. Проведохме тематично занимание с една от паралелките десетокласници, заедно с които си поставихме задача работата в училище да продължи, като реализират собствена инициатива, насочена към превенция на насилието и утвърждаване на положителни модели на взаимоотношения. Активен партньор и подкрепа на учениците тогава и сега е училищният психолог г-н Горян Воденски.

Ето как продължи програмата:

В края на октомври и началото на ноември в 31 СУЧЕМ бяха проведени два семинара по време на часа на класа. Водещи бяха  десетокласници - членове на Ученическия съвет. Заниманията бяха подготвени с активната подкрепа на г-н Г. Воденски, който също участва в самите семинари, в готовност да помогне с отговори на въпроси и допълнителна информация. Единият семинар се наложи да бъде проведен онлайн, тъй като беше предвиден за дата, която съвпадна с ново влизане в дистанционна форма на обучение.

На следващата снимка виждате част от представянето на изследване, което десетокласниците обсъждат по време на втория семинар, проведен онлайн.

В училището още класни ръководители също проявяват интерес към идеята за провеждане на семинари от връстници за връстници по същата тема. Надяват се да ги реализират при завръщане отново в присъствена форма на обучение.

Като част от инициативата бяха закупени книги за училищната библиотеката, които да бъдат използвани от Ученическия съвет при следващи програми за превенция на насилието. В 31-во вече имат идеи, свързани с развитие на менторство между по-големи и по-малки ученици, с цел превенция на насилието.

 

Нови тематични попълнения в училищната библиотека на 31 СУЧЕМ

Радваме се на активността и инициативността на младите хора, които влизат в ролята на обучители на връстници. Благодарим и на всички професионалисти в училището, които се ангажират да подкрепят и насърчават работата на учениците, защото разбират колко важно е да бъдат развити умения за изграждане на добри взаимоотношения, основани на уважение, разбиране, подкрепа.

Ние в Сдружение ЕЛА, също като колегите от 31 СУЧЕМ продължаваме работа в трета фаза на програмата. Планираме обучение за обучители, които да продължат заниманията с ученици в градовете Враца, Пазарджик, София и близки населени места. Можете да заявите желанието си да участвате в обученията за обучители и да получите повече информация. Очакваме Ви!

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин