Книгата: Диференцирано преподаване в академично разнородни класни стаи - Каръл Ан Томлинсън

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
07/11/2018 - 17:00
 
Горди сме да обявим, че от тази седмица книгата "Диференцирано преподаване в академично разнородни класни стаи" на Каръл Ан Томлинсън е вече на българския пазар и се надяваме да бъде Ваш партньор в планирането на уроците и директната работа с учениците в класната стая.
 
 
Предговор
 
Да се грижиш за едно дете често не е лесна задача. 
Да се грижиш за много деца несъмнено е още по-трудно. 
Но да успяваш да полагаш грижите за много деца по начин, който ще им помогне да развият потенциала си и да растат щастливи, вече означа да положиш огромни усилия и да вярваш истински в смисъла от това. 
Хиляди родители, лекари, учители и терапевти го постигат и изживяват всеки ден. Често на висока цена, но и срещу огромен залог – качествения и пълноценен живот на децата. „Много деца“ за тях не означава просто „много“, т.е. „голям брой от нещо“. Означава „всяко едно дете“ и едновременно с това „всички деца заедно“. 
Тази книга на Каръл Ан Томлинсън е за учителите. Учителите, които всеки ден се потапят в десетки различни вселени от детски умове, чувства, минал опит, мечти и взаимоотношения, и които трябва да развиват тези умове, да утешават, да окуражават, да насочват, да слушат, да питат, да изчакват или да догонват. 
Учителят не е и не може да бъде просто проводник на една система. Той влиза в класната стая със собствения си опит, разбирания за света и живота, предпочитания и неща, които намира за важни, и се превръща в активно действащо лице. 
Тази книга може да бъде разглеждана като един систематизиран наръчник – какво да направим, за да дифенцираме преподаването си – списък от стъпки, насоки, идеи, стратегии, които да помогнат на учителя да преподава така, че да стигне до всеки ученик. Но това реално е едва втората стъпка. Първата стъпка е учителят да се огледа в себе си. Няма как да разбирате учениците си, да сте емпатични и уважителни, да сте любопитни в добрия смисъл на думата към животите им и преживяванията им, към слабите и силните им страни, към интересите и способностите им, ако не сте такива и към самите себе си. 
Вярвате ли, че всяко дете може да учи? Смятате ли, че няма две еднакви деца? Забелязали ли сте, че всяко дете учи по различен начин? Виждали ли сте как учи дете, когато нещо му е наистина интересно? Смятате ли, че е Ваша отговорност да откликнете на обучителните нужди на всички деца в класа си? Вярвате ли, че е важно да дозирате внимателно сложността на задачата за всяко дете? За какво мечтаете в класната си стая? От какво се страхувате? От каква подкрепа имате нужда? Каръл Ан Томлинсън помага на учителя да види себе си и да осмисли ролята си по-задълбочено по ненатрапчив начин, като дава примери с опита на други учители, прави находчиви аналогии, коментира открито учителските страхове и притеснения. 
Отговорите на горните въпроси са важни, но по-важното е, че те могат да се променят. Вие се променяте с времето и с опита си. Децата в класната Ви стая също се променят – всяко чрез своя собствен опит, ежедневни провали и успехи. Можете ли да повлияете на посоката на тази промяна? Със сигурност.Диференцираното преподаване е ключът към всеки от учениците Ви, към техните уникални способности, умения и интереси. Усвоявайки подходящия подход към всяко дете в класната Ви стая, Вие ще се почувствате по-уверени, по-мотивирани и по-осъществени в отговорната си мисия на учители. 
Преводът и издаването на книгата от Център за приобщаващо образование е логична част и продължение на нашата десетгодишна дейност в изпълнение на мисията ни всяко дете да бъде приобщено и ценено. Книгата доразвива и обогатява и други принципи, които са залегнали в работата ни с учителите – разбирането, че българският учител е и трябва да има самосъзнанието, че е активна страна в образователния процес, че саморефлексията е важна част от професионалното развитие на всеки учител и че единствено подкрепеният учител може да бъде подкрепящ учител. 
Вярваме, че нещата, които ще прочетете в тази книга ще Ви бъдат полезни и ще подпомогнат практиката Ви като учител, както и че ще ги приложите по осъзнат и творчески начин в класната си стая. 
 
Екипът на Център за приобщаващо образование
 
 
 
Повече за книгата
 
Диференцираме преподаването, за да се съобразим с реалността на нашите ученици. Те са енергични и общителни. Тихи и любознателни. Уверени и несигурни в себе си. Интересуват се от хиляди неща или са обсебени от една конкретна тема. Напреднали са в образователно отношение или са „деца по средата“, или срещат затруднения поради когнитивни, емоционални, икономически или социални причини. Повече от всякога, много от тях говорят различен език у дома. Учат с различно темпо и по различни начини. И всички те влизат вкупом в академично разнородните ни класни стаи.
Разработено с идеята да предостави практически насоки за учителите, настоящото трето разширено издание на основополагащия труд на Каръл Ан Томлинсън обхваща основите на диференцирането, дава допълнителни съвети и предлага нови стратегии за прилагането му. Ще научите следното:
• Какво означава „диференциране“ и защо е от такова съществено значение.
• Как да създадете една гъвкава и подпомагаща среда на учене, която насърчава постигането на успешни резултати.
• Как да управлявате диференциращата класна стая.
• Как да планирате часовете си, диференцирани според готовността на учениците, техните интереси и профили на учене.
• Как да диференцирате учебното съдържание, процеса на учене и продуктите от ученето.
• Как да подготвите учениците, родителите и себе си за предизвикателството на диференцирането.
След първата си публикация през 1995 г. под заглавието „Как да диференцираме преподаването в класни стаи със смесени способности на учениците“, настоящото ново издание отразява променящите се добри практики в образованието, опита на практици от САЩ и целия свят, както и непрекъснатия процес на обмисляне, който Каръл Ан Томлинсън прилага в опита си да помогне на всеки индивидуален ученик да получи достъп до предизвикателна за него и качествена учебна програма; да участва в богати по смисъл учебни занимания; и да се чувства у дома си в една училищна среда, която му приляга точно. 
 
 
Книгата беше официално представена по време на Годишната конференция Приобщаващо образование 2018 от д-р Бриджит Уолкър от Вашингтонския университет, Сиатъл, която има лични впечатления от работата на авторката и г-жа Юлия Генова, учител, успешно диференциращ преподаването си в българските класни стаи.
 
 
 
Книгата може да бъде закупена от онлайн магазин "Слънчица".
 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин