Интерактивна родителска среща на тема: „Какво е да си родител, ученик и учител в XXI в.”

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
28/02/2019 - 10:00

Как да организираме родителска среща, по време на която заедно с родителите и учениците да разрешим проблемните ситуации, възникнали в класа. Г-жа Димова, учител на втори клас в ОУ „Петър Бонев”, гр. Перущица сподели своя успешен опит на Национална конференция "Приобщаващи образователни практики" 2018. Още практики, четете в рубриката: Конференция Практики 2018

Каним Ви да споделите и Вашите добри практики на Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина“ 2019. 

Как да се включите като презентатор, научете ТУК

 

Класен  ръководител съм на ученици от втори клас. Те са прекрасни и мотивирани деца, идват с желание на училище, но доста често нарушават правилата. Поради проблеми, свързани с дисциплината и поведението на учениците от моя клас, от една страна, и нелесната комуникация с родители, от друга страна, пред мен се изправи  трудността да комуникирам с родители. Това породи необходимостта от провеждане на интерактивна родителска среща на тема: „Какво е да си родител, ученик и учител в XXI в.”, в която участваха родители и ученици. Идеята на този тип среща беше да разчупим традиционната родителска среща, да споделим неща, които ни тревожат или на които трудно намираме решение, да  съумеем  да намерим правилния начин за общуване помежду си, за да дадем добър пример на нашите деца. Целта беше да се подобри комуникацията учител – родител  и ученик – родител .  

Родителската среща се проведе се на 31.01.2018 г. / сряда/.  Присъстваха всички родители и ученици. Родителите бяха разделени на четири групи по пет човека. Всяка група изтегли казус, на който трябваше да предложи решение от позицията на родител, ученик, класен ръководител. /в казусите имената  и ситуациите са променени, така че по – трудно всеки ученик или родител да се разпознае в тях/.

Родителите, първоначално не изглеждаха много мотивирани, по-скоро притеснени и отегчени, но след като прочетоха казусите, започнаха да коментират помежду си и да дават предложения. В същото това време учениците бяха разделени на три отбора, всеки един от тях имаше също казуси за решаване.

  • Казус № 1 - Дайте решение как децата, които развалят дисциплината, да бъдат научени да спазват правилата;
  • Казус № 2 - Как ще постъпите с дете, което говори зад гърба на друго дете и му се подиграва.
  • Казус №  3 Ако видите, че ваш приятел несправедливо обвинява друго дете от друг клас, как ще постъпите. Учениците във всеки отбор дадоха своите отговори, чрез интерактивния метод „Писмена лавина”.  

Другата задача, която им беше дадена – чрез интерактивния метод „Мозъчна атака” да напишат всички думички, които свързват с думата училище.

След като родителите бяха готови със своите отговори, всяка група сподели решения си, като се изслушваха предложения от родители от другите групи. Някои се допитваха до своите деца, задаваха им въпроси. Диалогът, който се постигна отключи искреността в децата, някои от тях споделиха, че не са постъпвали правилно в определени ситуации, те самите даваха предложения за разрешаване на някои проблеми. По време на разглеждането на казусите родителите се поставиха в позицията на другия, видяха другата гледна точка и бяха отворени да споделят свои идеи. Получи се невероятно добра дискусия, в която родителите разбраха, че могат да ни се доверят и да ни вярват, а ние спокойно да им споделяме проблеми и заедно да намираме решения. Родителската среща завърши с тържествено  обещание от страна на учениците към техните родители. Всеки  ученик беше написал на едно листче какво иска да подобри в себе си  и какво да промени. Листчетата бяха събрани в „Бурканче на обещанията”.

Споделената практика е проведена с ученици от втори клас и техните родители.

 

Ваня Димова - учител в начален етап в ОУ „Петър Бонев”, гр. Перущица

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин