Как ме виждат учениците и колегите ми?

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
25/02/2019 - 08:00

Как ме виждат хората около мен?

Този въпрос не всякога е лесен, но много помага да видим ситуацията от гледната точка на другия. Забързани в ежедневни задачи и проблеми, често не ни остава психична енергия и желание да сме емпатични и откликващи на нуждите на другите. Но е полезно поне от време на време да спираме и целенасочено да си представим дали бихме били щастливи, ако бяхме ученици в собствената си класна стая.

А как ни виждат колегите ни? Дали оставяме впечатление, че сме отворени за общуване и сътрудничество? Дали в техните очи ние наистина предлагаме и приемаме подкрепа, така както си мислим?

А дали учениците, родителите и колегите ни успяват да се поставят на нашето място понякога и да подходят с разбиране към действията и думите ни?

Междучовешките отношения са динамична и сложна материя, изтъкана от преплитащи се сложни преживявания и емоции, а не от черно-бели факти.

Заповядайте на Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина“ 2019, за да научите повече за смисъла на социално-емоционалното учене и да съпреживеете много емоции с колеги от цялата страна.

 

Photo credit: Freepik.com

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин