А Вие добър или лош учител сте?

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
05/03/2019 - 08:00

А защо изобщо трябва да си задавате такъв въпрос? Както няма умни и глупави ученици, така няма добри и лоши учители.

Има развиващи се, полагащи усилия, постоянни, оптимистични, искащи да постигнат целите си хора. Добрият учител е развиващият се учител. Той непрекъснато търси нови източници на вдъхновение, изпробва нови подходи и доразвива вече доказали се добри практики, търси и интегрира в работата си обратната връзка на учениците и колегите си.

Нагласата, че можем да се усъвършенстваме като професионалисти всъщност е първата стъпка към това. Втората е да планираме целенасочено как да се случи това, така че да е ефективно и да можем да видим резултата от усилията си. Третото условие е да бъдем честни в оценката на напредъка си, да се окуражваме и мотивираме не само от успехите си, но и от научените уроци.

Пътищата към професионалното усъвършенстване включват много часове на саморефлексия, четене, обсъждане с колеги, обучения и обратни връзки. Националната конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина“ 2019 е още една възможност професионално израстване.

 

Photo credit: Freepik.com

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин