Българската шевица - геометрия и колорит

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
17/07/2018 - 10:00

Резюме

Представен е проект за класна и извънкласна работа с ученици от ПГ по туризъм ,,Ал. Паскалев‘‘, град Хасково. Чрез красотата на български етно елементи, учениците изучават основни закономерности в геометрията. Насърчават се да творят, изучавайки материалната и духовна култура на предците си.

Увод

Как по-колоритно можем да научим учениците да различават видовете еднаквост, да откриват симетрични фигури и да построяват образи при геометрично преобразование? Това е въпрос, на който отговорът е: с помощта на българската шевица.

Едва ли има човек, който да не е усетил красотата и хармонията ѝ. Всеки се е заглеждал в сложните комбинации от геометрични форми в различен цвят.  Пъстрите символи – извезани, изтъкани, изрисувани или щамповани върху дрехите, носят своето послание. Точно тази магия използвах, за да вдъхновя своите ученици в обучението по математика.

И отворихме скрина на баба…

Всичко започна във  виртуалното пространство. В образователния блог, който поддържам, обявих новото предизвикателство: ,,Някъде там на тавана, потънал в прах и охлузен по ръбовете, живее бабиният скрин. Скътан в забрава, той пази творчеството на много поколения българи. В него са надиплени цветни шевици, красиви дантели и тъкани платна. Да извадим от там българската шевица, да я докоснем и да почувстваме онова време. Нейните багри са магия, отразяваща цялата българска душевност. За да се слеем с миналото и насладим на настоящето, за да усетим това вълшебство, ще я пресъздадем на лист хартия или върху панама.‘‘

Не след дълго интересът на учениците беше провокиран. Първо започнаха да се снимат в народни носии. Изготвени бяха чудесни презентации по темата. В блога поместих примерни схеми на шевици, след което се появиха и първите рисунки на учениците. Тогава ме изненадаха и с най-вълнуващия въпрос: ‘‘Госпожо, може ли това да го избродирам?‘‘ В кръжока по математика всички се захванахме за иглите. Ролята на ученичка, която аз приех, вдъхнови по-опитните. 

Последваха въпроси за красотата на шевиците и математическите закономерности. Всички се замислиха, дали ако фигурите бяха безобразно разхвърлени, щеше да има толкова много красота. След няколко занимания всички знаеха какво е симетрия, ротация и транслация. И предпочитаха да бродират геометричните фигури пред това да ги построяват с линия, молив и пергел. Припомнихме и понятия, които са изучавани в миналите учебни години - лице, периметър.

С интерес събирахме информация за тайните на българската шевица. Търсехме посланията, които са закодирани в нея. Погледнахме назад в миналото. Познавайки символиката в българското везмо и прилагайки наученото по математика за еднаквост в равнината, всички се впуснаха във вълнуващо творческо приключение.

В процеса на работа достигнахме и до необходимостта от създаване на по-сложни схеми на шевици. Учениците направиха своите експерименти с MS Excel. Всяка клетка беше квадратна, за един бод и в подходящ цвят. Опитахме и с други програми да създаваме собствени схеми. След всяка тема за еднаквост, учениците получаваха задание за домашна работа. Трябваше по малка част от шевица да дорисуват остатъка. Прилагаха на практика наученото за транслация, ротация, осева и централна симетрия. Направиха сравнение между шевиците и QR код, между бар код и тъкана черга. Шегуваха се, че в миналото ролята на статус във Фейсбук е изпълнявала шевицата върху моминската носия.

Блогът ми се превърна във виртуална изложба на детските творби. Това повлия ползотворно, защото направи видими резултатите от обучението. Постоянно се появяваха нови идеи и нови приложения на наученото по математика. Използвах максимално приповдигнатото емоционално състояние на учениците за стимулиране на изследователска и творческата дейност. Организираната във фоайето на училището изложба  направи съпричастни родителите и обществеността към дейността на училището.

Прилагането на проектно-базиранo обучение ни даде възможност за преодоляване на отрицателните нагласи на подрастващите към математиката. То позволи да се разширят математическите хоризонти на учениците, да се формира положително отношение към предмета. Децата се развиват творчески, генерират умения, учат се от собствените си грешки. Готовият продукт от тяхната дейност им дава самочувствие, изпълва ги с увереност и се зараждат нови идеи. Разнообразието от поставени задачи въвлече ученици с различни потребности и способности в проектната дейност. В голяма част от работата младежите имаха нужда от сътрудничество с родители, баби или по-големи братя и сестри. Така те се чувстваха подкрепени в своите начинания и придобиха увереност в действията си. Благодарение на топлата и приятелска атмосфера, която се създаде, новопостъпилите ученици бързо станаха част от училищната общност.

Този малко нестандартен начин на преподаване на геометрия ми помогна:

•        Да стимулирам интереса на учениците към математиката и нейната практическа приложимост.

•        Да се усвоят и затвърдят знанията за геометрични фигури чрез изработване на техни модели.

•        Да се постигне по-пълно овладяване на математическите знания за еднаквост и умения за решаване на задачи по темата.

•        Да се развие пространственото въображение у учениците и да се усъвършенства логическото мислене.

•        Да се създаде атмосфера за творчество и креативност на учениците в практическата работа и да се превърне учебният процес в желана и интересна дейност, където всеки може да се учи, да се забавлява и да се изявява.

•        Да се благоприятства търсенето на хармония между форми и цветове, да се развие чувство за естетика и насърчаване на творческото мислене.

•        Да се развият умения и личностни компетентности, пряко свързани с опита от прилагането им в практическата дейност.

•        Да се осъществява връзка между образование и живот.

 

Заключение

Проекти като този развиват умения за самостоятелно събиране и съхраняване на информация, мотивират учениците за творчество, възпитават интерес към изучаване на българския бит и култура, развиват умения за съчетаване на цветове  и материали, естетическо оформяне.  Учат на родолюбие и формират чувство за национална принадлежност.

 

 

Таня Манолова, учител по математика, Професионална гимназия по туризъм ,,Александър Паскалев'', гр. Хасково

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин