„Грамотко“ - пилотен проект, насочен към ограмотяване на базово неграмотни ученици и подпомагане на вече ограмотени

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
25/07/2018 - 11:00

Днес ще ви разкажа историята на едно момче от малко селце, сгушено в полите на Стара планина. На 15.09.2015 г. той беше в трети клас и беше базово неграмотен – познаваше само няколко букви и отчасти цифрите до 10. Основната причина е, че родителите му непрекъснато мигрират в Гърция за сезонна работа и вземат и него. След две години усилия от негова и моя страна, и с подкрепата на неговите родители, момчето премина в прогимназиален етап базово ограмотено – можеше да чете, да пише под диктовка и да събира и изважда до безкрай. Това обикновено българско дете е едно от многото жертви на обстоятелствата и условията, в които живеят и ги оставят базово неграмотни. В българското образование има много проблеми, но мисля, че базовата неграмотност на учениците, независимо в кой клас са, е най-големият. Когато го идентифицирах, ограмотяването се превърна в основна цел в пряката ми работа с децата.

„Грамотко“ е пилотен проект, насочен към ограмотяване на базово неграмотни ученици и подпомагане на вече ограмотени, които не са достигнали държавните образователни стандарти за съответният клас, в който се обучават. Реализира се за първа година в ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестница, всяка събота. В училещето се обучават около 150 ученика, предимно от ромски произход.

 Проектът стартира на 14.10.2017 г. с  откриващо събитие, което беше планирано и реализирано от екип от 8 души. В събитието взеха участие 18 деца, които бяха подпомагани от 30 доброволци, включително представители на Общинска администрация и Общински съвет на гр. Ябланица, както и ученици и учители от езиковата гимназия в гр. Ловеч. Целта на събитието беше да мотивира учениците да песещават съботното училище. Осъществените дейности бяха както забавни спортни игри, така и работилници, свързани с поставянето на лични и общи цели. По време на тези работилници, учениците имаха лични ментори, които ги подпомагаха в определянето на целите, които искаха да постигнат. Накрая завършихме с форум-театър, с участието на учениците, чрез който те трябваше да видят ползата от спазване на правилата в класната стая. След театъра, те сами предложиха и изведохме правила, които да спазваме по време на часовете през годината. Всички ги подписахме тържествено и си обещахме да ги спазваме. Постерите с поставените цели и правилата, бяха поставени на видно място в класната стая, в която провеждаме часовете в събота.

В „Грамотко“ има много уникални неща и едно от тях е, че всяка събота идват доброволци по график от цяла България, които помагат за ограмотяването на децата. Това са хора с големи сърца. Не всички от тях са педагози. Просто добри хора, които дават своя принос за осъществяването на благородната кауза. Другото уникално нещо е, че разполагаме с изключително приветлива и уютна стая, която се превърна в „дом“ за „Грамотко“. Осевен с тетрадки, листи и химикали, децата разполагат и с много образователни и развлекателни игри, материали за рисуване и апликация, които ползват по време на междучасията. Те сами подреждат и стопанисват тези материали. В стаята знаят точното място на всеко нещо.

И така на 21.10.2017 г. се проведоха първите часове в съботното училище. Направихме първоначално оценяване, за да идентифицираме иднивидуарното ниво на всяко дете. Имаме три часа всяка събота – четене, писане и математика. Учениците работят на две нива:

 

  • базово ограмотяване;
  • надграждане.

С учениците, които работят за базово ограмотяване, сме си поставили цели по четене, писане и математика.

  • По четене: целта е до края на годината учениците да разпознават всички букви от българската азбука, да сричкуват и да четат кратки думи и изречения.
  • По писане: целта е учениците да пишат под диктовка букви, срички, кратки думи и изречения.
  • По матеметика: трябва да могат да разпознават, сравняват, събират и изваждат с преминаване на десетицата до 20.

С учениците, които работят за надграждане целите отново са по четене, писане и математика, но са различни в зависимост от индивидуалните потребности, възраст и напредък на съответното дете.

В края на всеки месец имаме оценяване, с което отбелязваме напредъка на всяко дете по трите предмета.

До тук всичко изглежда лесно, но няма да крия от Вас, че има и затруднеия и те са свързани с редовното посещение на децата. Както можете да предположите това не са деца, които разбират връзката между това да са всеки път в часовете и постигнатите резултати. Използвах външна мотивация чрез точкова система. Имаме тракер, в който отбелязваме присъствието на всеки един в края на занятията. При спазване на правилата получаяват зелена точка, а при нарушаване – жълта или червена. В края на всеки месец имаме награди, за всички които са присъствали всеки път, а за тези, които имат само зелени точки по-различни награди. Връчването става тържествено от доброволците, които ни гостуват всеки път. Тази външна мотивация накара 10 деца да започнат да идват редовно. По план бяхме заложили децата да са 20. За да постигнем целта за следващата учебна година планираме събитие с родителите. Целта на събитието е да мотивираме родителите да подкрепят децата си в това да посещават редовно училище. Събитието ще са проведе на 12.05.2018 г. С екипа на „Грамотко“ вярваме, че събитието ще бъде успешно. Една от причините е, че не родителите ще дойдат в училище, а ние ще отидем в махалата. Друга причина е, че сме планирали съвместни дейности с деца и родители, които ще бъдат атрактивни. И не на последно място вярваме, че накрая ще се получи коструктивна рефлексия с въпроси, свързани с ползите от образованието.

Искам да завърша като Ви кажа, че вярвам с цялото си сърце в успеха на „Грамотко“. Вярвам, че ограмотяването е единственият верен път към по-добро бъдеще за децата ни и за това бих искала подобни инициативи да се случат навсякъде в България, където има нуждаещи се деца.

Бих се радвала да прегърнете идеята и да си подадем ръце в името на добруването на децата ни.

 

Биляна Асеновска, учител, ОУ "Христо Ботев", с. Бресница, обл. Ловеч

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин