Как да приобщаваме чрез история и изкуство?

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
14/08/2019 - 12:30

 

През изминалата учебна година екипът на 156 ОУ „Васил Левски“ в кв. Кремиковци, гр. София, се зае с инициативата да разнообрази училищния живот и да обедини история и различни видове изкуства, като в същото време подкрепи учениците да бъдат изследователи и творци в проекта „Събудители на историята“.

„Работата по проекта даде възможност на всички ученици да намерят своето място в него чрез различни форми на изява – като художници, рецитатори и актьори, изследователи, създатели на компютърни продукти – презентации, писатели на есета или стихове за развълнувала ги личност. Проектът има своя предистория. През по-миналата учебна година, в навечерието на празника на славянската писменост, ученици и родители се събраха заедно в творческо ателие и изработиха няколко портрета.“ Оттам учителите са се вдъхновили да разширят проекта и да добавят още дейности, които да дават възможност на всички ученици да се включат.

Проектът е подкрепен от Програма „Едно училище за всички“, в която училището е партньор на Център за приобщаващо образование и прилага Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда. Като цел в Програмата учителите са заложили да подобрят педагогическите си практики и да откриват и развиват силните страни на своите ученици.

Как осъществиха идеята си  „Събудители на историята“ можете да разберете по-долу.

 

Кои сме ние?

Екипът на 156 ОУ „Васил Левски”, гр. София, Кремиковци

Какво искахме да постигнем?

Искахме да подобрим учебната среда, поставяйки портрети на личности, проектирани и нарисувани нестандартно от учениците в екип. Тръгнахме от желанието ни да  повишим знанията на учениците за велики български личности, избрани от самите тях, след изследователска и проучвателска дейност, като впоследствие имахме и преживяване на историята чрез учебни екскурзии и вълнуващи срещи.

Снимката е изпратена от Валентина Коринова, 156 ОУ „Васил Левски”, кв. Кремиковци, гр. София

Как се включи екипът на училището? Всеки член на екипа участва с организация, проучване, подготовка на многообразието от предвидените дейности, реализиране на проектния замисъл.

Как се включиха учениците? А родителите? Учениците участваха с осъзнат ентусиазъм във всяка от дейностите. Родителите се включиха най-вече с морална подкрепа и с гордост, че това се случва в нашето училище.

Каква е промяната за училището? Повишено доверие, за което се бори екипът ни, растящ имидж на институцията в общността, повишени знания и обща култура на нашите ученици, подобрена интериорна среда.

Защо тя е важна за нас? За да се знае, че училището ни, макар и отдалечено, квартално, предлага качествена работа, образование, отношение за своята общност!

Как изглежда пространството? Пространството изглежда съвременно, проектирано с любов и мисъл, носещо информация.

Как го използваме? Предстои да го използваме, давайки уроци с думи или без, за да продължим да учим и възпитаваме децата си в добродетелите на българския народ!

Какво друго включваше проектът? Работихме за екипност – учихме се как да пътуваме и учим заедно – колеги, ученици и родители; канихме гости на проявите си; установихме контакти, които ще използваме за бъдещо сътрудничество; имаме още много идеи и вдъхновение за работа.

Снимката е изпратена от Валентина Коринова, 156 ОУ „Васил Левски”, кв. Кремиковци, гр. София

 

Валентина Коринова, директор на 156 ОУ „Васил Левски”, кв. Кремиковци, гр. София

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин