"Празник на приобщаването" - разказва СУ "Нешо Бончев", гр. Панагюрище

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
31/05/2019 - 15:00
Средно училище „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище, споделя с Приобщи.се своя добра практика, при която екипът на училището е мобилизирал ентусиазма и разнообразни ресурси от страна на своите ученици и учители, както и на родители и представители на местната общност, за да реализира един истински Празник на приобщаването.

                                                                                              

                                                                                                                                                                                                               Снимка от събитието: СУ "Нешо Бончев"

Всяка година училището отбелязва годишната от създаването си с различни празнични събития. В тях обикновено се включват малка част от учителския екип, както и малък брой ученици и родители, които подготвят театрално представление и открити уроци.  Целта на Празника на приобщаването тази година беше да привлече по-голяма група учители, ученици и родители, както и представители на местната общност като организатори и изпълнители на съвместни дейности по време на училищния празник по повод отбелязването на 180 години от основаването на СУ „Нешо Бончев”.

Празникът бе организиран от учителите от различни предметни области и ученици с изявени интереси по конкретни учебни предмети, с подкрепата на родители и представители на общността. В различни творчески работилници учители и ученици показаха иновативно и атрактивно учебните предмети като извор на знания и умения: „Всичко българско и родно“, „Научи с игри“, „В света на приказките“,  “ТИМ-Мисли и действай!”,  „Място за доброглед“, „Научи чрез опит“, „Изкуството е вечно“, „ Роботика и приложна математика”, „Здрав дух в здраво тяло“.

Празникът започна с официална част, по време на която бе връчена традиционната награда за литературна критика на името на първия литературен критик в България Нешо Бончев, реализирана с подкрепата на Община Панагюрище. След официалната част последва активно участие на гостите на приобщаващия празник. Сформираните отбори от ученици, родители и учители имаха за задача да посетят различни работилници по зададена карта, да съберат поне по 9 стикера (части от пъзел) за успешно изпълнени мисии и със събраните думи в края на своята образователна обиколка подредиха тематичен пъзел – мисли на Нешо Бончев  за българското образование.

                                                                                                            
                     

Снимка от събитието: СУ "Нешо Бончев"

Родителите и децата, които не  бяха в тези отбори, имаха възможност да посетят според интересите си различните творчески работилници и да създадат заедно нещо за спомен от празничния ден.

За реализирането на празника училището си партнира активно с редица свои партньори и приятели - Център за приобщаващо образование, Фондация "Америка за България", Заедно в час, Център за развитие на човешките ресурси, Асоциация на Кеймбридж училищата в България, Център за творческо обучение, Национална мрежа за децата, Градски исторически музей, Община Панагюрище, родители, учители, медии, НПО и техните творци, които уважават, ценят и подкрепят дейностите в СУ "Нешо Бончев".

Какви са ползите от празника? Празникът подобри комуникацията, сътрудничеството и емоционалния климат в учителския екип. Доказахме, че ученици и учители могат да си сътрудничат не само в учебна среда, но и извън нея. Партньорството с родителите укрепва създаваното доверие между родител-учител-ученик. Образователните дейности в неформална среда между всички страни, участващи в училищния живот, сплотява колектива и изгражда ползотворни дълготрайни връзки.

СУ „Нешо Бончев“ е едно от училищата-партньори по програма „Едно училище за всички“, по която работи по два приоритета – Подобряване на психо-емоционалния климат в екипа и Партньорство с родителите. Събитието е реализирано и като част от дейностите по проект "ТИМ - Технологии и Иновативни Методи", рег. № 2018-1-BG01-КА101-047165, програма Еразъм+, стойност на проекта 29 624 евро. Важна част от празника е и създаването на специална електронна книга със споделен ценен опит от организирането и провеждането му, за получаването на която можете да се свържете с училището http://nbnet.org/site/

 

Силвия Бобекова, старши учител по английски език в СУ "Нешо Бончев", гр. Панагюрище.

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин