Проект "Мисия 3 в 1" - родители, ученици и учители

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
27/07/2018 - 15:30

Практиката беше представена на Конференция Практики 2018. Презентацията на Васил Атанасов, както и останалите презентации на участниците, можете да разгледате на страницата Материали от Конференция практики 2018.

Каним Ви да споделите и Вашите добри практики на Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина“ 2019. 

Как да се включите като презентатор, научете ТУК

 

Нека си представим, че качественото образование за всяко едно дете представлява трикрак стол. Това означава, че дори един крак да липсва, то столът не би могъл да запази равновесие. Иначе казано: „Три подходящи подпори спомагат за влизането на един инструмент в правилна употреба“. Именно това смятаме, че е една подходяща стъпка към провокиране на диалог и резултатно съработничество между най-преките участници в процеса на училищното образование – родители, ученици и учители. На пръв поглед целта е семпла – създаване на Математически сборник, но под повърхността залягаме на формиране на презентационни умения, заздравяване на връзките между деца, родители и учители, изграждане на нагласи от сорта на „Аз мога“, „Аз ще се справя“ и вяра в собствения потенциал. Освен уменията, над които залягаме, като плюс от тази дейност, целим да получим затвърждаване на знанията по математика в начален етап.

Какво на практика правим?
Родителите работят с децата от вкъщи, влизайки в ролята на оператори, децата влизат в ролята на учители и обясняват във формат на видео уроци определени части от тематичното разпределение, а учителите фасилитират целия процес, оказвайки подкрепа там, където е необходимо. Инициативата е в известна степен и експериментална, като целта е да проследим нагласите на родители и деца в началото и в края на процеса по създаване на въпросния сборник.

Всичко това е подкрепено и с регулярни срещи с родителите, под формат „Родителски клуб“. В него основната цел е провокиране на диалог между родители, сплотяване на екипа, празнуване на успехи и набелязване на звена при работата с децата, имащи нужда от допълнителни усилия. Това се случва чрез неформална и приятна атмосфера, ролеви игри и съвместни работилници.

 

Елена Петкина – кл. ръководител на IV клас и Васил Атанасов – учител-ГЦОУД IV клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен, обл. Пазарджик

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин