Ролята на педиатъра/ специалиста, подкрепящ деца със специални нужди

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
04/09/2014 - 13:45

                                                                                                         

Бъдете честни с детето и родителите му. Всеки специалист има област, в която се чувства най-уверен и най-способен. Това е напълно нормално. Ако вие самите не се чувствате достатъчно компетентни по даден проблем, кажете това на родителя открито. Това е много по-ценно от вялото уверение, че всичко е наред или че детето ще израсте проблема.

Обяснявайте на родителите причините за затруднението на детето с необходимите детайли и обяснете подробно резултатите от едно или друго изследване и нуждата от друго. Макар да ви се струва, че родителите не разбират нищо от анатомия, генетика, психология и др., те имат нужда да имат поглед върху общата картина, да знаят как нещата са взаимносвързани и как, например, играта с пластелин помага на детето да се научи да пише.

Бъдете откровени с родителите за прогнозите за състоянието на детето, стараейки се да намерите баланса между прекалено високите очаквания и отказването им от всякакви опити за интервенция. Обяснете им от каква стимулация има нужда детето, колко време мислите, че би било необходимо за първите резултати, какъв ще е пътят и етапите при усвояването на едно умение. Колкото по-ясно е на родителите как възнамерявате да подходите при работата си с детето, толкова по-сътрудничещи ще бъдат те. Единомислието, доверието и взаимната подкрепа между специалистите и родителите са от ключово значение за развитието на детето.

Ако виждате детето редовно и проследявате напредъка му, обяснявайте този напредък на родителите и им давайте конкретни примери. Някои родители ще очакват бързи резултати и ще пренебрегват „малките” постижения на децата си, но вашата обратна връзка е важна и рано или късно родителят наистина ще осъзнае, че от работата ви има ефект и ще подкрепи методите и усилията ви.

 

Освен открити и информативни в комуникацията си с родителите, направете всичко възможно да подходите с необходимата грижа към чувствата им. Повечето родители ще бъдат разстроени, притеснени, уплашени, ще се чувстват виновни, безпомощни. Тези емоции са нормални и неизбежни, но всеки специалист може да допринесе за овладяването им като говори за проблемите с уважение. Вие вероятно ще бъдете първият човек, който ще съобщи или потвърди дадена диагноза. Направете всичко, което зависи от вас, за да не се измества фокусът от детето към диагнозата. Изхвърлете от речника си думи като едно „Даунче”, едно „ДЦП” и др.

 

 

Винаги давайте възможност на родителя да задава въпроси и отделяйте време за подробното им отговаряне. Предоставяйте на родителя достатъчно информация в писмен вид. Това помага за проследяване на напредъка и улеснява планирането на бъдещи интервенции. В същото време изисквайте от родителите информация в писмен вид: епикризи, статуси, попълнени въпросници за поведението на детето, попълнени въпросници за техните очаквания, за техните проблеми.

Твърде вероятно е информацията, която имате за детето да е непълна, а от липсващите данни да зависи вашата работа. В такъв случай е необходимо да насочите детето за допълнителни изследвания и диагностициране в специализирана клиника. По-долу ще намерите контактите на такива здравни заведения в България.

  • Медицински център за деца с проблеми в развитието

адрес: гр. София, Студентски град, бл. 11, ниско тяло
тел./факс: (02) 961 96 50, (02) 961 96 51
e-mail: contact@dpkids.org
web-site: www.medicalcenter.dpkids.org

  • Клиника по детско-юношеска психиатрия „Св. Никола”

адрес: гр. София, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
ул. „Св. Георги Софийски“ № 1
тел.: (02) 9230 375, (02) 9230 681
website: www.alexandrovska.com/node/1

  • Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Св. София”

адрес: гр. София, бул. „Възкресение“ 1В
тел.: (02) 828 48 81, (02) 828 18 69
e-mail: hospital@cpcentresof-bg.com
website: http://www.cpcentresof-bg.com/?cid=71

  • АИПСМПП - МЦ за психично здраве-1

адрес: София, бул. Сливница №200А, офис 2
(ъгъла на ул. Дунав и ул. Ангиста, вход - откъм ул. Дунав)
тел. 0878 / 621 096 или 02 / 856 16 16
email: info@mcpsyh.com
website: http://mcpsyh.com/

  • Консултативен кабинет за ранно въздействие и терапия

адрес: гр. София, ул. „Н. В. Гогол“ №19
тел.: 0878448632
e-mail: sosunnykids@gmail.com
website: http://sosunnykids.com/

Статията е част от "Брошура за родители", изготвена в рамките на проект "Училището е и мое право"

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин