Интервю с доц. д-р Лилия Тодорова и д-р Петя Минчева за това какво е ерготерапията и защо е важна за всички нас

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
27/10/2017 - 10:00

Днес, 27 октомври, отбелязваме Световния ден на ерготерапията. По този повод ние от Център за приобщаващо образование посвещаваме седмицата на повишаването на информираността за ерготерапията и за това как ерготерапевтите допринасят за социалното приобщаване и участие на децата. 

Нека си припомним едно интервю с преподавателите по ерготерапия в РУ „Ангел Кънчев” доц. д-р Лилия Тодорова и д-р Петя Минчева.

   

доц. д-р Лилия Тодорова              д-р Петя Минчева

 

Доцент Тодорова, какво е ерготерапията?

Л.Т.: Ерготерапията се занимава с това, което хората вършат – с човешката дейност. Всеки човек има вътрешна потребност да се самообслужва, да учи, да работи, да играе, да се развлича, да общува. Някои хора изпитват затруднения поради увреждане, старост или социални причини. В тези случаи ролята на ерготерапевта се изразява в улесняване на онези дейности, които са нужни или належащи за клиента. Това се постига чрез работа с клиента за подобряване на мотивацията, развиване, възстановяване или поддържане на умения, създаване на навици и др., промяна в начина на изпълнение на дейността, както и чрез промяна в обществените нагласите и адаптиране на физическата среда за компенсиране на безвъзвратно загубени функции.

Много често здравословното състояние не може да бъде подобрено, но качеството на живот винаги може. Дори и човек с най-тежко увреждане може да функционира добре в подходяща среда.

 

Госпожо Минчева, работят ли ерготерапевтите с деца със специални образователни потребности?

П.М.: Да, децата са една от целевите групи на ерготерапевтa. Той е част от мултидисциплинарния екип за работа с деца със СОП. В зависимост от условията на предоставяната услуга за деца, ерготерапевтът работи в екип с лекари, кинезитерапевти, педагози, психолози и социални работници.

 

Кога родителите могат да потърсят помощта на един ерготерапевт?

П.М.: Работата на ерготерапевта трябва да започне още от най-ранна възраст като част от ранната интервенция на деца с увреждания. Притеснения относно забавено общо развитие или нарушение на специфични функции могат да са причина, за да потърсят ерготерапевт. При поява на проблеми свързани с обучението в по-късна възраст, се използват специфични подходи за развиване, стимулиране, адаптиране или компенсиране на нарушените способности.

 

Какво да очаква един родител, когато детето му работи с ерготерапевт?

П.М.: Ерготерапевтът помага на децата и семействата да се справят със затрудненията в ежедневните дейности, породени от заболяване или нарушения от различен характер. Понякога те са в сферата на самообслужването или грижата за детето, а в други случаи фокусът е върху училищните дейности и играта. При деца с комплексни нарушения се работи във всички сфери от ежедневните дейности. Ерготерапевтът използва тези дейности като свои средства, като се извършват във естествена среда и затова много често именно ерготерапевтът е специалистът, който работи в дома на семейството.

 

Доцент Тодорова, как човек може да стане ерготерапевт?

Л.Т.: Професионалната квалификация „ерготерапевт” се придобива в бакалавърски програми. Обучение по специалност Ерготерапия в България се провежда единствено в Русенския университет. Бакалавърската програма е международно призната от Световната федерация на ерготерапевтите.

 

Какви качества трябва да притежава добрият ерготерапевт?

Л.Т.: Добрите ерготерапевти преди всичко са добри хора. Някои от професионалните умения, които студентите придобиват в процеса на обучение, са анализ, подбор и приложение на дейности като специфично терапевтично средство, както и оценка на влиянието и ефективно въздействие върху физическата и психосоциалната среда за осигуряване на максимално функциониране и социални взаимоотношения. Добрият ерготерапевт трябва да умее да се вслушва внимателно в думите на клиента, да проявява разбиране към проблемите, както той ги вижда, да го насърчава и улеснява, без да налага своето виждане и решения.

П.М.: Някои от основните нужни качества са креативност, добри комуникативни умения, анализ и самокритичност. В началото на кариерата обаче най-важна е грижата за хората и личната етика!

 

Миналата седмица Русенският университет „Ангел Кънчев” беше домакин на 21-вата годишна среща на Европейската мрежа по ерготерапия във висшето образование. Какво донесе тази среща на ерготерапията като наука и професия в България?

П.М.: Тази среща бе дълго чакано признание за нашите усилия в утвържаването на професията и специлаността в България. Развитието на ерготерапията в България бе отчетено на европейско и световно ниво в рамките на две години, дори мога да кажа, че утвърждаването ѝ на местно ниво е по-трудно.

Л. Т.: Домакинството на 21-та годишна среща на Европейската мрежа по ерготерапия във висшето образование ни донесе огромно международно признание, което не е ново за нас. Все още обаче в България присъствието на ерготерапевтите в системата на здравните и социалните услуги не е адекватно регламентирано. Надявам тази среща да допринесе за популяризиране на професията и у нас, за да заеме достойно мястото, което ѝ се полага.

 

Днес е 27-ми октомври Световният ден на Ерготерапията – какво си пожелавате на празника?

Л.Т.: Пожелавам на всички настоящи и бъдещи ерготерапевти да съхраняват ценностите на професията и да се чувстват удовлетворени от своята работа.

П.М.: Надяваме се всички практикуващи нашата професия да защитават нейната уникалност и да са в помощ на всички в неравностойно положение на местно и национално ниво!

РУ „Ангел Кънчев” беше домакин на 21-вата годишна среща на Европейската мрежа по ерготерапия във висшето образование (ENOTHE)

 

Маргарита Аспарухова, Център за приобщаващо образование

Интервюто е проведено с доц. д-р Лилия Тодорова, преподавател по ерготерапия в РУ „Ангел Кънчев” и председател на Асоциация на българските ерготерапевти (АБЕТ) и д-р Петя Минчева, преподавател по ерготерапия в РУ „Ангел Кънчев”, терапевт с практически опит в областта на детската рехабилитация и заместник-председател на АБЕТ.

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин