Овладяване на агресията в клас и нетолерантното отношение на учениците чрез включването им в група по приложно изкуство

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
13/06/2017 - 15:00

Казвам се Росица Георгиева и съм класен ръководител на ученици от 4 клас в СУ „Крум Попов”, гр. Левски. Децата от паралелката са с преобладаващ ромски произход, с обучителни затруднения, нетолерантост и недобра дисциплина в междучасията. В класа ми има и дете със специални образователни потребности. В началото на учебната 2016/2017 година си поставих задачата да потърся метод или подход да ангажирам вниманието им, да намаля негативните прояви и емоции и да ги трансформирам в нещо интересно и градивно. Включих учениците в група по приложно изкуство.

Целта, която си поставих, е да приобщя децата към училищния живот и празниците, да възпитам у тях уважение и взаимопомощ, както и умения за работа с различни материали, да разгърна творческото им мислене и възпитам усет към красивото. Темите, които предвидих за занимания в групата по Приложно изкуство са най-разнообразни:  

  • Есенно пано от листа;
  • Коледни картички и суровакници;
  • Апликации със семена;
  • Изработване на мартенички;
  • Рисуване върху стъкло;
  • Рамки за снимки от картон;
  • Великденски кошнички от пластмасови бутилки;
  • Създаване на илюстрирани книжки и др.

Голяма част от учениците имаха обучителни затруднения, липса на интерес и мотивация за работа. Затова търсех начин да ги стимулирам да намират идеи от Интернет и да включат родителите си за осигуряване на материали. Преди всяко занятие разделях учениците на различни екипи чрез теглене на жребий, така, всяко дете се падаше в различна група и се стремеше да даде най-доброто за общия успех на групата. Учениците в отделите групи обмисляха своята идея, изслушваха се учеха се да разменят материали и да се уважават.

Четвъртокласниците с нетърпение очакваха часовете по Приложно изкуство и с радост сами изработиха подаръците за своите майки по случай 8 ми март – рамка за снимка, картичка и рисувана вазичка от стъкло с цветя от хартия. Истински ентусиазъм цареше в клас, когато трябваше да изработим и подарим на децата от детските градини коледни картички и мартенички. Вложиха голямо старание и творчество в изложбата за 1 март в училището и благотворителен базар, организиран от ученическия парламент. Положителните оценки, резултатите и организираните изложби мотивират децата да са старателни, дисциплинирани, активни в часовете и извънучилищните занимания.

В базара се включиха не само ученици и учители, но и родители, което допринесе за приобщаването на всички към училищните инициативи и благотворителни каузи.

Децата бяха доволни и щастливи, че участваха в изложбата и подмогнаха със своя труд и средства за лечението на ученичка от 1 клас.

Радвам се, че енергията на учениците беше насочена към създаване на нещо добро, полезно и красиво, което от своя страна съдейства за овладяване на отрицателните емоции, подобряване на дисциплината в клас и възпитаване в дух на съпричастност.

 

 

Росица Георгиева, класен ръководител на ученици от 4 клас в СУ „Крум Попов”, гр. Левски

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин