Училището през погледа на учениците. Как изглежда добрият учител

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
21/07/2017 - 11:30

Все повече нормативни документи, закони, правилници и методически статии застигат учителя в и без това натовареното му ежедневие, за да му укажат или помогнат, как да преподава най-добре, как да намери пътя до всеки ученик, как да работи най- ефективно, за да постигне най- високи резултати…

Провокирана от идеята на Център за приобщаващо образование, че промяната трябва да започва отвътре навън, реших да поговоря с моите ученици от Клуб „Млад журналист“/по проект „Твоят час“/ за нещата от училищния живот:

 • за учителя - как те преценяват неговото място и роля;
 • за това какво харесват и какво не в днешното училище;
 • какво биха искали да виждат в класната стая.

Учениците бяха моето огледало и зададоха посока на работата. Всички момчета и момичета в клуба са третокласници - макар и сравнително малки, те имат ясен поглед върху света около тях, знаят какво им харесва, към какво се стремят.

Започнахме дискусията с положителните страни на учителската професия- защо учениците смятат, че ролята на учителя е важна и полезна за тях, какво им дават учителите, какво получават от тях, освен знанията по отделните учебни предмети, което е тяхна основна задача. Уговорихме се, че не визираме конкретен учител, а търсим общи характеристики. Обобщихме сходните твърдения и изведохме най-важните според тях качества на учителите:

 • Помагат в трудни моменти;
 • Поощряват;
 • Правят компромиси в полза на детето;
 • Добри, мили и учтиви са;
 • Не се отказват от нас;
 • Обичат ни;
 • Изслушват ни.

Продължихме разговора с противоположния въпрос - а какво не ви допада в учителя; негови характеристики, но със знак „минус“. Отново уеднаквявахме близките определения и систематизирахме отговорите им така:

 • Не винаги изслушват докрай;
 • Понякога се обличат странно;
 • Понякога са строги без причина;
 • Често използват стари методи на преподаване;
 • Претоварват с домашна работа.

Третата част на дискусията беше провокирана от моя въпрос- какво е за вас „модерният учител“. Допусках, че ще се съсредоточат върху външни белези, как трябва да изглежда и да се облича съвременният учител, но децата ме изненадаха приятно с обективното си виждане. „Модерният учител“ през техния поглед изглежда така:

 • Носи модерни дрехи;
 • Всеки ден е с нов маникюр и прическа;
 • Преподава с нови методи;
 • Разбира децата;
 • Строг, но справедлив като Темида;
 • Преподава разбираемо и с интерес;
 • Организира повече екскурзии и „зелено училище“;
 • Усмихнат е.

Интересно е и разбирането на учениците какви трябва да са правилата в училище. Ето как систематизираха условията, за да има ред и успешен учебен процес:

 • Да не се говори по време на час;
 • Без насилие и обиди;
 • Да се изслушваме;
 • Да не се тича в коридора;
 • Да няма кражби;
 • Да не се нарушава личното пространство /собственост/;
 • Да си помагаме;
 • Повече разговори с учителите / родителите;
 • Повече строгост.

От темата за правилата съвсем естествено продължихме с дискусия за наказанията - какви трябва да бъдат те, в случай, че децата не спазват правилата:

 • Допълнителни задачи за домашна работа;
 • Лишаване на виновното дете от Занимания по интереси /ЗИ/, Организиран отдих и спорт /ООС/, Физическо възпитание и спорт /ФВС/- в тези часове да му се дават допълнителни учебни задачи;
 • Да се извика родител на среща с класния ръководител;
 • Среща с родителя и класния ръководител при директора.

На базата на този разговор и отговорите на учениците, подготвих следваща тема за дискусия с тях. Обединяваме се около схващането, че това, което училището дава на учениците, може да бъде разделено в три групи:

 1. Знания по отделните учебни предмети
 2. Норми на поведение- как да се държим с другите
 3. Морални и етични качества- какви трябва да бъдем /добри, честни, отговорни, толерантни, амбициозни, трудолюбиви…/

Въпросите ми към тях ще бъдат - как бихте подредили тези три групи по важност? Кое е ценно за вас? Кое от тези неща смятате, че ще ви бъде полезно в бъдеще? Каква е задачата на училището - да подготвя отлични ученици и/ или добри хора…

От отговорите на децата виждаме, че макар и в начален курс, те вече имат изградени критерии и очаквания към човека, който застава всеки ден пред тях, за да ги учи, отправят критичен поглед към работата му, очакват адаптивност и креативност в методите му на преподаване, търсят синхрон между външния вид на учителя  и новите модерни технологии в образованието. Имат ясно съзнание за реда в час и училище, за правилата, които трябва да спазват; наред с това знаят, че за всяко нарушение трябва да има адекватна санкция. В същото време за тях е също толкова важна и потребна и нуждата да бъдат изслушани, разбрани, подкрепени, окуражени.

Може би едно от качествата на съвременния учител е умението му да намери баланс между преподавателя и приятеля на учениците; да преценява кога трябва да е на едно стъпало нагоре и напред, за да ги води, и кога да предложи приятелско рамо и прегръдка.

Ирена Мицковска, начален учител, НУ "Хаджи Генчо", гр. Тетевен

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин