Най-ценният ресурс на учителите е да могат да разчитат един на друг

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
25/05/2020 - 08:15

„Най-ценният ресурс, който учителите имат, е това да могат да разчитат един на друг.“ 

Тези думи принадлежат на известния американски педагог Робърт Джон Миан. Към тях той добавя, че „без сътрудничество помежду ни развитието ни е ограничено до собствените ни гледни точки.“

Всяко споделяне на опит носи със себе си усещане за нотка на уязвимост - ами ако не ме разберат? Или ако ме разберат отвъд казаното – ако прочетат между редовете за притесненията ми, ако усетят тревожността и несигурността ми?

Споделянето носи и много отговорност – да си автентичен и искрен, както и да бъдеш на разположение за възникнали въпроси и да поемеш ангажимент да изслушаш историята и на другия…

То е и акт на щедрост - споделяш с другия времето, енергията и емоциите си.

Вече почти 6 години Приобщи.се е нашата общност, която прави това споделяне по-лесно. Платформата е създадена в рамките на програма „Едно училище за всички“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ през ноември 2014 г., за да предостави възможност за обмяна на опит и добри практики в сферата на приобщаващото образование. За нас е чест, че 72% от потребителите смятат, че безплатните ресурси и статии ги правят по-уверени в работата им.

Днес с голямо вълнение обявяваме, че благодарение на проект „Приобщи.се в нови партньорства“ 10 училища-партньори ще споделят с тази общност нови идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище. Проектът се изпълнява в периода март-декември 2020 г. с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

Училищата, които приеха предизвикателството да бъдат щедри, автентични и искрени в споделянето на своя опит, са:

 

  • 137 СУ „Ангел Кънчев“, гр. София
  • СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд
  • ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Селановци
  • ПГ по транспорт „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Сливница
  • СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов
  • 98 НУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. София
  • СУ "Свети Паисий Хилендарски", гр. Златица
  • 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. София
  • СУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе
  • НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец

Благодарим Ви, скъпи колеги, за доверието към нас и за желанието Ви да дадете нови гледни точки, да споделите понякога трудно научените уроци, да ни поканите в училищата си и да отворите сърцата си, да направите така, че общността на Приобщи.се да зажужи от идеи, окуражителни думи, смелост и благодарност.

Проектът ще завърши с конференция през месец ноември, на която всички педагози, които искат да споделят опит и да намерят съмишленици, са добре дошли.

>>> Повече за проекта можете да прочетете тук <<<

 

  Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 10 000 евро на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.

    Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин