10 правила за съвместна работа

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
10/07/2017 - 09:00

1. Творете заедно

Става въпрос за първоначалните дискусии. Развийте една обща идея при първа възможност. Участниците в дискусията (еднократна дискусия или дълъг процес), които се усетят пред свършен факт, ще се почувстват изолирани и ще се разочароват, че са загубили възможност да бъдат част от креативната фаза. За да спазите това правило, трябва да приемете, че един човек не може да има всички правилни отговори и да поканите групата, за да ги откриете заедно.

2. Започнете с неофициално въведение

На среща за официално обсъждане на идея/ проблем, най-вероятно повечето от присъстващите вече са чували нещо по въпроса и са изразили своето мнение предварително неофициално. Тези виждания трябва да бъдат отбелязани на срещата.

3. Преследвайте общи цели

Преследването на общите цели на групата трябва да надмине индивидуалните стремежи на участниците. На обща среща между представители на различни институции, много вероятно e някой да започне да се защитава. Важно е да помните, че целта на общите ви срещи не е да се обвинявате едни други , а да постигнете успех в името на децата.

4. Давайте без да очаквате да получите

Съвместната работа изисква много отдаване, никакво получаване и обща гордост от резултата. Ръководителите трябва да са готови да отделят от своите ресурси за нещо, от което само децата могат да спечелят. Тяхната организация няма да получи нищо освен гордост от това, че е допринесла за резултатите.

5. Конфликтът е неизбежен

Събирайки една група от различни институции и йерархии заедно, трябва да сте наясно, че ще се наложи да приемете различията им и да се подготвите за бурни води. Нереално е да очаквате, че винаги и при всякакви обстоятелства всички ръководители и служители ще проявят необходимата толерантност, интелигентност и енергия за справяне с различията позитивно. Вие сте в позиция, в която трябва да се справите с напрежението от динамиката на групата като с естествена характеристика на работата в група. Научете се да го използвате като възможност да установите предразсъдъците и стереотипите на
отделните институции и да си извлечете поука от опита. Използван по този начин, конфликтът е инструмент на съвместната работа.

6. Препоръките не са обвинения, а предложения

Задачата на вашата работна група е да идентифицира грешки, конфликти между институции или забавяне в работата на отделните институции и да им помогне да ги отстранят. Този процес позволява на институциите да погледнат на работата си отстрани, да осмислят грешките си и заедно да работят върху решение. Това би могло да накърни самочувствието на отделните ръководители и те трябва да бъдат достатъчно зрели да приемат чуждите препоръки като положителна и важна част от съвместната работа на екипа.

7. Незнанието не е проблем

Незнанието е различно от незаинтересованост. Когато работната група е съставена от представители на различни институции, те имат познания в различни области и, разбира се, никой от тях не е компетентен във всички области. Не се притеснявайте да питате. Задавайте въпроси на колегите си, ако се налага, без да се притеснявате, че ще ви сметнат за невежи. Също така, посрещнете с подкрепа и уважение опитите за некомпетентна намеса на колега, който се вълнува от въпрос от вашата компетентност.

8. Има място и за страсти

Необходим е баланс между способността да  се изразяваш с вдъхновение и страст и способността да представиш разбираемо своите виждания по даден въпрос. Всяко изказване трябва да се фокусира върху общата цел! Тогава, страстта е източник на енергия и мотивация за останалите участници. Ако я използвате правилно тя би могла да провокира изобретателност и да ги вдъхнови.

9. Кражбата на време е  престъпление

Закъснявайки за работна среща, вие крадете от времето на представителите на другите институции в групата. Това оставя у тях впечатление, че вътрешните задачи са приоритет пред съвместната работа. Това обезценява общата кауза на групата и демотивира участниците. Отлагането на срещите има същия ефект.

10. Ценете резултатите

Трябва да цените резултатите като отдавате еднаква важност на самия резултат, усилията и водачеството. Общите положителни резултати произтичат само от обща работа. Това трябва да се отбележи, както и фактът, че вложената енергия е отишла в полза на децата. Това ще доведе до подобряване на работата следващите общи цели.

Бети Линч, ЕАРД, Великобритания

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин