10-те неща, които ще направят занятията в училище успешни. От учители и ученици за учители

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
15/09/2017 - 09:00

Важно е занятията в училище да бъдат полезни и успешни както за учениците, така и за учителите. В гимназията Броудленд, Норич, Великобритания, учителите и техните ученици взаимно са разработили списък от 10 важни точки, които гарантират, че един учебен час е успешен. В края на часа учителите и учениците заедно оценяват проведеното занятие по създадения от тях списък. Ето го:

От учителите и ученици за учителите

10-те неща, които ще направят занятията в училище успешни

1. Споделяйте каква е целта на урока с учениците и им го припомняйте по време на занятието.

2. Уверете се, че както Вие, така и учениците Ви, сте напълно наясно кои са основните умения, необходими за всяка една учебна дейност да бъде изпълнена успешно.

3. Включвайте в часа си стимулиращи дейности, които са своеобразно предизвикателство за всички ученици, но също така са съобразени и с техните индивидуални потребности.

4. В началото на урока обяснете общата картина и дайте представа за това, защо ни е необходим днес точно този урок, каква е неговата връзка с онова, което сме учили по-рано.

5. Включете използването на разнообразие от целенасочени дейности като ясно задавате времето, за което трябва да бъдат изпълнени. Уверете се, че редувате активни сесии и такива, фокусирани върху самото учене, като ги комбинирате с многократни възможности за учениците да се включат в темата.

6. Използвайте групова работа, работа по двойки и индивидуална работа. Организирайте групите и двойките по различни начини.

7. Използвайте разнообразни начини за оценяване, за да имате постоянна обратна връзка за това, което се научава или да адаптирате урока, ако е необходимо. Включете и различни техники за задаване на въпроси.

8. Бъдете ясни когато обяснявате какви са Вашите критерии за успех, уверете се, че и на учениците им е ясно, така, че ученето да бъде достъпно за всички и да отбелязват всеки свой успех.

9. Създайте позитивна среда с високи очаквания по отношение на ученето и поведението на учениците.

10. Винаги се обръщайте към учениците по име.

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин