100+ инструмента за диференциране на обучението посредством социалните медии

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
18/04/2018 - 13:00

 

Представете си свят, в който ресурсите са ограничени до това, което се намира в класната стая или в малко помещение, наречено „Склад с учебни материали“. Нарисувайте в ума си свят, в който учениците пишат писма с писалка върху хартия, за да комуникират с други ученици и възрастни извън сградата. Заради пощенските разходи учителят изпраща писмата групово или плаща марките от своя джоб. Можете ли да си спомните времето, когато нещата, към които учениците проявяват интерес, като карането на скейтборд или гледането на видеоклипове, не се използваха изобщо като част от учебната програма, тъй като необходимите за това инструменти бяха твърде скъпи или за тях нямаше създадена концепция? Спомняте ли си времето, когато нетрадиционните учащи се напредваха трудно, а отсъствията създаваха висока вероятност за лоши резултати в училище и евентуално за повтаряне на класа?

Ако никога не сте се сблъсквали с никой от тези сценарии, значи живеете в свят на възможности, тъй като сте израснали с големия брой инструменти на социалните медии, които се предлагат в помощ на всички учащи. Ако някой от тези сценарии извиква у Вас учителски или ученически спомени, то Вие разбирате, че днес разполагаме с много повече инструменти, за да си гарантираме, че учащите се постигат успехи въпреки трудностите, защото и ученици, и учители разполагат с толкова много възможности, с които да отговорят на потребностите на всеки учащ се.

 

Избиране на правилния инструмент

За преподавателите, които извършват диференциране на обучението, инструментите на социалните медии обхващат сътрудничеството и глобалния достъп до хора и до други ресурси. Ние осигуряваме на учениците разнообразни начини за учене, които включват възможността да:

 • обменят идеи,
 • предоставят позитивна, конструктивна и навременна обратна връзка,
 • дават възможност за свързване на съдържанието с множеството различни интереси на нашите учащи се.

Списъкът с инструменти на социалните медии, подходящи за диференциране на ученето, се увеличава. В тази актуализирана публикация са разгледани повече инструменти. В края й е включена връзка към два пъти повече инструменти, които бяха предложени за използване в промеждутъка от година и половина след излизането на първоначалната публикация: 100+ ресурса. Нека първо да разгледаме важната рамка, която дава възможност за успешно използване на тези инструменти за и от учащите се.

Диференцирането на обучението чрез социалните медии е най-ефективно, когато планираме учебни занятия, базирани на съдържание, процес и продукт (структурата на урока) и включваме подготвеността, интересите и обучителните профили (гласа на учениците). Следните насоки може да помогнат на всеки учител да си гарантира, че използваният инструмент е подходящ за потребностите на учениците в класната стая:

 1. Бъдете ясни относно академичните резултати от обучението.
 2. Направете оценка – какво знаят учениците и какво не.
 3. Определете връзките, които имат отношение към историята на учениците.
 4. Използвайте социални мрежи, които могат:
  • да удовлетворяват потребностите на учащите се, които напредват трудно;
  • да гарантират, че броят на напредналите учащи се расте;
  • да свържат съдържанието с действителни цели в реалния свят извън училището.
 5. Използвайте оценки без замъгляване, с които се проследява напредъка на учащите се.

Въпреки че възможностите за съвместна работа, предлагани от инструментите на много социални мрежи, може да се припокриват, някои от тях може да са по-ефективни от други в зависимост от начина, по който са персонализирани, за да станат трибуна на гласа на учениците.

 

Подготвеност/степен на готовност/

Подготвеността се фокусира върху текущото ниво на академични умения на ученика. Работата е структурирана така, че да помага на учениците да се справят с всички пропуски или потребности от обогатяване. Учениците работят разделени на групи според уменията си, за да получават конкретна целева подкрепа за удовлетворяване на обща потребност, като направлявано четене или многоетапни дейности (на няколко нива). Те работят също така и в групи, включващи ученици с различна степен на уменията, за да се помогне на учениците, които напредват трудно и които се нуждаят от развиване на уменията. Освен това съвместната работа в смесените групи може да е полезна и на напредналите ученици – те може да притежават основните умения, но критичното мислене поставя предизвикателства пред тях и пред съекипниците им.

Разгледайте тези инструменти, които може да са Ви полезни във връзка с подготвеността:

 • Kaizena осигурява пространство, където учениците получават обратна връзка от проверката на работата им.
 • Weebly, Kidblog, WordPress, Pinterest, Google Drive's folders и OneNote са инструменти, които можете да използвате, за да създавате дейности в центрове, където учениците могат да работят на базата на потребностите си от подпомагане на уменията.
 • Survey Monkey, Poll Everywhere и Google Forms са само някои от множеството онлайн инструменти за контрол, които дават възможност за предварителна и междинна оценка на напредъка на учениците. Те представляват също така и добри начини за получаване на обратна връзка от учениците относно полезността на използваната намеса в работата им.

 

Интереси

Предоставянето на учениците на възможност да работят на базата на опцията, която има най-голямо значение за тях, е изключително важно за когнитивните връзки. Разглеждането на дадена концепция в контекста на тема, към която учащият се проявява голям интерес – и в която евентуално има опит – може да му помогне да превърне абстрактните идеи в конкретна цел. Например серия видеодневници за пътуване в чужбина на млада госпожица или поддържане и маркетинг на личен канал за игри откриват множество възможности за демонстриране на умения в различни области на съдържанието.

Ето някои инструменти, които спомагат за фокусиране върху интересите на учениците:

 • Плейлисти в Youtube: Има много видеоклипове, които показват съдържание от различни гледни точки, включително по начина, по който конкретен ученик или учител трябва да ги види. Създавайте плейлисти (като тази), за да осигурите това разнообразие.
 • Screencastify, Jing и Snagit са инструменти, които дават възможност на учениците да записват във видеоклипове изображенията от екрана на компютъра си. Софтуерът за записване на видеоклипове им позволява да използват ресурси като компютърни игри, кодиране или пакет с офис програми, и да качват записаните видеоклипове. Ето пример за използване на Minecraft: Създаване на термоядрен реактор от моята Плейлиста „Мinecraft за обучение“.
 • Zoom, Skype и Google Hangouts са инструменти за видеоконферентна връзка, които дават възможност за записване. Те позволяват на учениците да осъществят връзка с експерти в областта, така че да свържат съдържанието със света извън училището. Експертите ще бъдат по-склонни да се занимават с наставничество и да споделят знанията си, когато си спестяват време, тъй като не се налага да пътуват до училището.

 

Обучителни профили/прифил на учене/

Когато учениците разглеждат концепциите от различни гледни точки, особено в групи за съвместна работа, това може да доведе до задълбочено разбиране на тези концепции. Обучителните профили дават възможност на всеки ученик да се предоставят възможности за работа, които включват разнообразие от елементи на стила на обучение, а не само един елемент. Подобни дейности помагат на учениците да открият по-дълбоки връзки, особено ако споделят гледните си точки чрез разсъждения и диалог помежду си.

Изпробвайте тези инструменти:

 • Thinglink използва изображения за поставяне на връзки на различни места, където потребителите могат да кликнат, за да научат повече. Ето един пример.
 • Piktochart Ви дава възможност да създавате инфографики, за да предложите визуално обяснение на концепция или идея.
 • Tackk Ви позволява да създавате малки интерактивни страници или портфолио за работата си посредством различни мултимедийни инструменти.
 • Moovly, MindMup и PowToon са инструменти, които предоставят на учениците различни начини да изразяват идеите си, като диаграми на връзките, оси на времето и видеопрезентации. Предложете на учениците микс от инструменти и те ще открият най-подходящите за себе си.

 

А списъкът продължава да расте

Ето пълният списък на 100+ инструмента на социалните медии, които да проучите. Помислете кои ще бъдат най-подходящи за текущите потребности на различните учащи се. Периодично ще бъдат добавяни и нови инструменти. Кои от тях използвате? Моля, споделете в раздела за коментари по-долу. Те ще бъдат добавени към списъка 100+.

 

Безкрайни възможности

Ние наистина сме в прекрасен нов свят — от добрия вид — където възможностите за диференциране се развиват благодарение на разнообразието от налични инструменти на социалните медии. Учениците и учителите вече не се ограничават с ресурсите, закупени за класната стая. Например, работата с компютър 1:1 (отделен компютър за всеки ученик) навлиза все по-широко, тъй като училищата разбират стойността на контакта на учениците с външните ресурси. Тъй като все повече училища позволяват на учениците да използват „интернет устройства“ (например телефони), възможностите за обучение се увеличават благодарение на достъпа до приложенията на социалните медии и другите онлайн инструменти, като споменатите по-горе.

В миналото ограниченият достъп затрудняваше учителите при справянето с различните потребности на учениците, особено когато училищните ресурси бяха ограничени. В този прекрасен нов свят ние имаме щастието да живеем и работим в среда с безкрайни възможности за предоставяне на учениците на това, от което се нуждаят, в подходящия момент и в най-подходящия за тях формат. Как използвате възможностите, за да удовлетворите потребностите на учащите се?

 

Снима: Pixabay.com

 

Превод от английски език:

 

Оригинална публикация от 18.07.2016г. на ©Edutopia.org; George Lucas Educational Foundation. Статията: 100+ Tools for Differentiating Instruction Through Social Media автор: John McCarthy e преведена и публикувана с разрешението на Edutopia.org.

Преводът е направен със съгласието на Edutopia.org, но не е одобрен от Edutopia.org и поради тази причина е възможно да се разминава от оригиналния текст. В случай на съмнения, трябва да се има предвид оригиналния текст.

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин