8 начина да подобрите преподаването на урока

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
24/10/2014 - 12:30

За всеки един учител понякога е трудно  да привлече вниманието на учениците си и да го ангажира за определен период от време, докато трае учебния час. Това изисква не малко усилия.

Тези 8 насоки ще ви помогнат да се справите със ситуацията.  Техниките ще улеснят ученето както на децата с дислексия, така и на останалите деца в класа.

1. Повтаряйте инструкциите. Ученици, които имат трудност да следят задачите, биха могли да се фокусират по-добре, ако ги помолите да повторят инструциите със свои думи.

2. Наблегнете на рутинните дейности. Много ученици с обучителни трудности (в това число и дислексия) имат нужда от добре структурирани ежедневни дейности, за да са на ясно с това какво да правят и какво се очаква от тях да свършат

3. Раздайте на учениците график на дейностите. Дайте им таблици, които да попълват, на лист или на компютъра, докато вие им разказвате урока. Това помага на учениците да се концентрират върху основната информация и да видят връзката между същността на урока и информацията, свързана с него.

4. Давайте инструкциите си стъпка по стъпка. Преподавайте новите или по-сложни уроци на по-малки части, като обобщавате след всяка една от тях.

5. Комбинирайте разказването на урока с визуална информация – картинки, диаграми, схеми. Раздайте на учениците предварително подговени материали, които да следят.

6. Напишете на дъската по-важните точки от новия урок и някои ключови думи. Преди да започнете дискусията с класа на определена тема (или дори преди още часът да е започнал) запишете непознатите думи на дъската.

7. Организирайте така часа си, че да включите както самото представяне на урока, така и други дейности (напр. кратки игри по темата). Давайте групови задачи, задачи по двойки.

8. Наблегнете на преговарянвто на материала от предния час.  Редовният преговор помога на децата да свържат логически стария и новия материал.

 

Превод: http://www.ncld.org/

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин