Дискусия по двойки

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
02/10/2017 - 09:00
Идеи за насърчаване общуването между учениците и участието им в клас

 

ДИСКУСИЯ ПО ДВОЙКИ

Разделете класа на две. Можете да оформите 2 кръга – външен и вътрешен или две редици. Определете кои ученици ще са в едната група (вътрешната част на кръга/редица 1) и кои в другата (външната част на кръга/редица 2).

Напишете въпрос/и или твърдение/я на дъската. Или раздайте на всеки ученик лист с предварително подготвени 5-6 въпроса.

Учениците дискутират по двойки и след това сменят местата си, като се преместват наляво или надясно. Целта е при всяко следващо завъртане да събеседват с различен съученик.

Можете да променяте правилата и да адаптирате играта според целите на урока и предмета, по който преподавате.

Дискутирането в подобен формат дава възможност на учениците да общуват с всеки един от класа. Учениците се движат из стаята, разменят местата си, излизат от обичайната рутина и седенето на един и същ чин. Смяната на дейностите ще внесе позитивни емоции в класната стая и ще направи занятието по-вълнуващо.

 

Варианти

Дискусия в кръг

Разделете учениците на 2 групи. Първата група застава в кръг с лице навън. Втората група е с лице към първата. Учителят поставя въпроси/теми за дискусия. Вътрешната група казва отговорите на външната група. В хода на часа разменят ролите си – учениците от външната група споделят разсъжденията си по зададената тема с учениците от вътрешната група.

Вариант е след всеки въпрос да образуват нова двойка, като се местят по посока на часовниковата стрелка.

В редица

Учениците се подреждат в 2 редици. Застават един срещу друг, така че всеки да има партньор. После се местят стъпка надясно или наляво, за да образуват нова двойка. Учителят дава разнообразни задачи. Идеята е учениците да изпълняват задачите с различни партньори.

Чинове в редица

Ако класната стая позволява разместване на чиновете, подредете ги в две редици, така че учениците да седнат с лице един към друг. Подгответе предварително табло със задачи или раздайте листове с въпроси на учениците. Дискутират по двойки. Всеки ученик записва отговорите на другия. Когато са готови с всички въпроси, сменят местата си, като се местят наляво или на дясно и задават същите въпроси на следващия съученик. Така могат да сравняват получените отговори.

 

Дискусия за време

За да повишите интензивността и да направите играта по-динамична, можете да засичате време. Например: всяка двойка има 30 секунди за дискусия. Или да намалявате времето за всеки следващ партньор, например: всеки ученик говори 3 мин. с партньор 1, 2 мин. с партньор 2, 1 мин. с партньор 3 и т.н.

Да се запознаем

Можете да използвате играта в началото на учебната година или в новия клас. Това е добра възможност за учениците да общуват един с друг. Структурираната игра ще улесни до голяма степен комуникацията. Учениците си говорят по двойки като сменят местата си в редицата/кръга и търсят отговорите на въпроси като: „Любимият ми цвят е…“;  „Любимият празник на моето семейство е….“; „През лятото най-вълнуващото нещо, което ми се случи беше…“; През лятната ваканция прочетох…“ и т.н.

 

Кога да използваме играта:

По всяко време на часа, когато имате нужда да инициирате структуриран разговор между учениците или дискусия:

  • Преди да представите новия урок, за да обсъдите основните концепции в него;
  • По време на урока, за да помогнете на учениците да осмислят определени понятия и концепции;
  • След като сте дали текст за четене на учениците, за да обсъдите ключови моменти;
  • Преди изпитване, за да обобщите и преговорите най-важното от уроците до тук;
  • Като начин да упражните решаване на определена задача по двойки.

 

Още Идеи за насърчаване общуването между учениците и участието им в клас

Виктория Троянова, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин