Какво представлява проектно базираното обучение?

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
06/12/2018 - 10:45

"Проектно базираното обучение (ПБО) е не постигането на самата цел, а пътят към целта."

В следващите няколко статии през месеца ще Ви разкажем за ползите от този метод на преподаване и ще представим опита на български и чуждестранни учители. Започваме с едно интересно описание на американския преподавател и специалист в областта Heather Wolpert-Gawron.

 

Знаете ли коя е най-трудната част от това да преподаваш по метода на проектно базираното обучение (ПБО)? Това да го обясниш на другите.

Всеки път, когато помоля някого да каже какво е проектно базирано обучение, той го дефинира толкова сложно, че ми е нужно доста време да осмисля какво иска да ми каже. И така, за да Ви улесня в това начинание и ясно да обясня какво стои зад словосъчетанието проектно базирано обучение (ПБО), написах следната кратка дефиниция.

Проектно базирано обучение: Бърз начин да бъде обяснено

Така нареченият "elevator speech/pitch" (на български език „асансьорна реч“) е кратко и ясно послание, съставено от две-три изречения, което можете да дадете на някого за времето, докато сте в асансьора с този човек и се возите от партера до втория етаж на сградата. Харесвам този начин на представяне и често го използвам и в работата си с учениците, защото умението да казваш правилните неща на правилното място, стегнато и точно, е изключително важно в днешния сложен и залят от информация свят.

И така, асансьорът се отваря, влиза един човек и от нищото Ви пита: „Какво изобщо е проектно базирано обучение?“. Не знам защо би Ви питал точно това, но за целта на нашето упражнение, ще приемем, че всеки един човек има интерес да знае отговора.

Вашият директен отговор: „ПБО е процес на учене чрез идентифициране на реален проблем и разработване на решението му. Децата показват наученото като „пътешестват“ през разнообразни теми и материала по различните учебни предмети, а не се фокусират само върху конкретния урок, който преподавате в момента."

 „Това е всичко?“ – пита той.

„Всъщност, не точно.“ – отговаряте Вие. „ПБО е и много повече от това, но стигнахме Вашия етаж и нямаме време.“

Той Ви кимва за благодарност и слиза, като Ви оставя да мислите за цялото богатство на този термин, което всъщност Вашето обяснение не дава.

В края на краищата, ако просто приемем горната дефиниция, то тя не посочва определени тенденции в проектно базираното обучение.

Едно по-изчерпателно обяснение

И така, сега сме само Вие – читателят и аз, нека да обогатим определението, за да покажем истинската сила на тази стратегия за учене.

ПБО е стратегия за учене, която обхваща едновременно различни учебни предмети. Това се постига като учителят насърчава учениците да идентифицират през изследване истински световен проблем (на местно или глобално ниво), да разработят решение, прилагайки доказателства за подкрепа и да представят решението по интересен и интерактивен начин, като използват набор от съвременни средства за визуализация.

Децата показват какво са научили като работят с материала по различните учебни предмети или цели раздели, изследват връзките между отделните урочни единици, сътрудничат си един с друг, оценяват себе си и съучениците си. Това, което правят е не просто изпробване или изработване на конкретен продукт, за да покажат наученото. 

Осъзнаваме, че това определение – все по-близо до същността на ПБО, отколкото първата версия, която видяхме, ще накара човека насреща още повече да се чуди (както може би и Вие се чудите в момента) и решаваме, че все пак първата дефиниция е по-ефективният вариант, дори да омаловажава грандиозността и да спестява част от характеристиките на стратегията.

Защото ПБО е нещо грандиозно, когато е въведено от учител, който истински припознава методиката за свой начин на работа. Вълнуващо е да преподаваш през ПБО. И Вашето вълнение, оказва се, предизвиква вълнение и у учениците Ви - какво по-хубаво от това?

ПБО превръща ученето в една интересна история

Макар и да разбирам смисъла на ПБО, отне ми известно време да се отърся от стандартната учителска работа, където често уроците не са взаимно свързани. Разбирате какво имам предвид. Говоря за уроците, които могат и да учат децата на умения, и вероятно тези умения отговарят на конкретен урок или раздел, но всеки урок е сам за себе си и може да съществува и без да е включен в раздел, а би трябвало разделът да свързва всички уроци в една обща интересна история.

Аз доста съм скучала в училище като ученичка и бях притеснена, че и моите ученици скучаят в часовете ми.

Преподаването през ПБО се различава от другите методи по същия начин, както е различна атмосферата в увеселителните паркове Disneyland и SixFlags (SixFlags е популярен увеселителен парк в САЩ, в който има стотици влакчета, основно въртележки и екстремни атракциони). Без да обидя SixFlags, много харесвам екстремните им влакчета, но имат доста да поработят върху декорацията. Влизайки в Disneyland, ставаш част от една приказка, вливаш се в нея, независимо коя атракция избереш. Стените, таванът, подът, начинът, по който всичко изглежда, е част от цялостна концепция и спомага за крайния резултат.

Преподаването през ПБО е до голяма степен нещо подобно. Превръща урока в приказка със собствен сюжет, интересна история за проблем, който може да бъде решен или дейност, която може да бъде развита. Ученето се случва по пътя към представяне на решението.

Преди всичко преподаването по метода на проектно базираното обучение няма отношение към писането на отчетите и учебните планове за пред проверяващите от инспекторатите. Става въпрос за това да преподаваш така, че учениците да искат да учат и да участват в създаването на нещо.

Проектно базираното обучение обикновено е основано на следните няколко елемента:

 • Ролеви игри
 • Разиграване на реални сценарии
 • Смесване на жанрове за писане
 • Смесване на жанрове за четене
 • Подходящо оценяване
 • Опит от реалния свят, внесен в класната стая
 • Уроци за овладяване на различни умения
 • Уроци, които изискват изследване и разбиране на множество теми и области от материала
 • Ученически избор
 • Сътрудничество
 • Разнообразни методи на комуникация (писане, обсъждане, визуализация, презентиране и т.н.)

(Кратка бележка: Не изпадайте в паника! Няма нужда да включите всички тези елементи, за да наречете Вашия урок проектно базирано обучение. Това са елементи, към които е добре да се стремите по време на преподаването, а не да се опитвате да ги включите на всяка цена.)

Позволете ми да добавя нещо много лично: Проектно базираното обучение ни дава възможност да работим за своята мисия – да достигнем до всички деца. ПБО ни помага да не забравим, че нашата основна работа е да подготвим учениците за истинския живот. ПБО отчита факта, че учениците не са еднакви, те не учат по еднакъв начин и не можем да ги оценяваме по еднакъв стандартен начин, ако искаме да работим иновативно. ПБО държи фокуса върху целта без да се съобразява прекомерно с текущите изисквания и учебните планове. 

ПБО не изисква да променяте съдържанието на уроците. Изисква да измислите концепцията, през която да преподавате това съдържание. Ако си представим ПБО като постановка или спектакъл, тогава математиката, географията, писането, или какъвто и предмет да преподавате, създава сцените, които задвижват всяко действие до падането на завесата.

Сценарият, който Вие заедно с учениците си създавате, представлява цялостния облик на проектно базираното учене. Бъдете готови - ще планирате и ще подготвяте тонове информация, но щом започнете веднъж, ще откриете, че когато дадете задача на Вашите ученици сами да измислят историята, те ще го приемат като нещо много по-важно и по-интересно, отколкото всеки един учебник, който могат някога да прочетат. 

Текстът е част от книгата на Heather Wolpert-Gawron DIY Project-Based Learning for ELA and History.

 

Превод: Priobshti.se

 

Оригинална публикация от 26 януари 2015 г., последна редакция от 13 август 2015 г. на ©Edutopia.org; George Lucas Educational Foundation. Статията: What the Heck Is Project-Based Learning?, автор: Heather Wolpert-Gawron e преведена и публикувана с разрешението на Edutopia.org.

Преводът е направен със съгласието на Edutopia.org, но не е одобрен от Edutopia.org и поради тази причина е възможно да се разминава от оригиналния текст. В случай на съмнения, трябва да се има предвид оригиналният текст.

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин