Мултисензорно учене - материали и дейности

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
23/05/2018 - 09:00

 

Материали, които можете да използвате за мултисензорно учене:

 • цветни моливи
 • флумастери
 • бели и цветни хартии
 • пясък за тактилно учене
 • букви от различни материали
 • пластелин/глина за моделиране
 • бои за рисуване с пръсти
 • картинки
 • цветни фигурки
 • кубчета
 • музикални инструменти
 • въженца, пръчици и др.материали, които имате под ръка
 • въображение :)

Дейности, подходящи за мултисензорно учене:

1. Използване на визуални средства за подпомагане на слуховото възприемане чрез филми, видео клипове, мултимедия    

2. Използване на звук за подпомагане на визуално възприемане

 •  учениците могат да изпяват верните отговори при математически изчисления или при спелуване на думи.
 • електронни четящи програми, четене по двойки
 • слушане на музика, използване на музикални инструменти, песни, рими, др.

3.  Използване на движение за подпомагане на слуховото възприемане:

 •  изиграване на кратки пиески за запомняне на история
 •  децата пляскат в ритъма на рими, произнасяйки името си или удрят барабанче докато казват дума на срички
 •  направете от картон стъпчици с написани букви върху тях и нека децата изтичат на буквата, чийто звук сте произнесли

4. Използване на допир за подпомагане на слуховото възприемане

 • детето трябва да познае коя буква сте написали на гърба му с показалец
 • конкретни предмети, които да подпомагат математическите изчисления
 • материали за моделиране: пластелин, глина, др.
 • пясък (рисуване/писане в пясъчна кутия), релефни фигури, бои за рисуване с пръсти
 • пластмасови букви, които детето да  измъква от торбичка без да гледа след като учителят произнесе звуковете им

5. Използвайте цветни знаци за маркиране на важна информация или за организиране на нова информация; организирайте информацията в табличен вид

Дейности за предучилищна възрaст:

Дейност 1: Зрителна дискриминация

Защо?

Целта на тази дейност е да окуражи децата да обърнат повече внимание на учебната среда и да могат да идентифицират определена картинка или дума

Как?

Всеки ден учителят поставя няколко картинки (например, на любими анимационни герои) из стаята.Когато децата пристигнат сутринта, трябва да намерят всяка картинка.

В края на деня, учителят им казва коя картинка трябва да намерят, когато дойдат следващата сутрин.

 

Дейност 2: Зрителна памет

Защо?

Целта на тази дейност е да помогне на развитието на визуалната памет

Описание на дейността

 1. учителят поставя на масата 6 предмета
 2. учителят обсъжда предметите с децата, за да се увери, че те знаят името на всеки предмет и за какво служи
 3. децата поглеждат настрани и учителят маха един от предметите
 4. децата поглеждат предметите отново и трябва да открият кой предмет липсва

Насоки за изпълнение

Насочете децата да се опитат да визуализират мястото на всеки предмет. Ако дейността затруднява децата, намалете броя на предметите или сложете над всеки от тях по едно цветно листче и им помогнете да асоциират предмета със съответния цвят.

Вместо предмети, можете да използвате картончета с написани думички.

 

Дейности за предучилищна/начална училищна възраст:

Дейност 1: Музикални паузи

Защо?

Целта на тази дейност е да развие умения за слушане

Ресурси

 • картинки, букви, цифра или думи
 • цветни форми   

Как?

 •  Децата застават с разстояние помежду си и се пуска музика
 •  Учителката поставя картинка, буква или дума върху цветните форми, разположени на земята
 •  Когато музиката спре, учителката казва една картинка, буква, цифра или дума и децата трябва да стъпят върху формата, върху която има поставена съответната картинка, буква или дума

 

Дейност 2: Слушай и рисувай

Защо?

Целта на тази дейност е да развие уменията за разбиране чрез слушане, визуализация и рисуване

Как?

Необходими материали: хартия и цветни моливи/боички

Описание на дейността

 1. Прочете на класа кратка история
 2. Помолете децата да нарисуват картина на това, което са чули да четете
 3. Тази дейност помага за разбирането, защото детето визуализира това, което четете. Обсъждането на героите и действието ще помогнат на децата да ги визуализират. Можете да им задавате насочващи въпроси, за да добавят повече детайли към рисунките си.

 

Наблюдавайте за: Трудности, които децата могат да имат при изпълнението на тази дейност: децата с дислексични особености често имат много добре развито въображение и обожават да рисуват. Би било добре да им напомните, че за целите на този урок, трябва да слушат внимателно и да рисуват само това, което чуват.

 

Дейности за начална училищна възраст:  

Дейност 1: Звуково бинго

Защо?

Цел на дейността: мултисензорно учене за развитие на слуха

Как?

Материали, необходими за всяко дете:

 • голям лист хартия, разделен на 6 части
 • 6 различни играчки или предмета или
 • 6 карти с имената на всички играчки или предмети

Описание на дейността

 1. Учителят раздава на всяко дете по 6 играчки (предмета), които да постави върху своя лист – по една във всяка кутийка
 2. Учителят казва началния звук на един предмет и, ако детето има пред себе си предмет, започващ с този звук, го маха от своя лист
 3. Детето, което махне първо всички предмети от своя лист, печели играта.
 4. Учителят трябва да избере предметите така че да има и такива, започващи с еднакви звукове, но и такива с различни, така че все пак да има победител в играта.

Допълнителна информация: www.bingocardcreator.com

Допълнителни насоки за изпълнение:

Вместо с букви и звукове играта може да се играе с цифри или думи.

Нека децата гледат възрастния, докато произнася различните думи и проследяват движението на устните му. Също така е добре децата да повтарят сами началните звукове след като ги чуят.

 

 

Публикацията е продукт на съвместната работа на Център за приобщаващо образование по проект "Училището е и мое право"

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин