Мултисензорно учене

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
08/10/2014 - 17:00

Какво имаме предвид като говорим за „мултисензорно учене”

Децата учат като получават информация чрез сетивата си (зрение, слух, вкус, обоняние и докосване). Колкото повече сетива включим в процеса на учене, толкова повече се увеличава възможността, децата да запомнят и усвоят това, на което ги учим.

Мултисензорното учене използва визуалните, слуховите, кинетичните и тактилните канали, за да подпомогне развиването на паметта и процеса на учене. Например, когато учим децата на нови думи, освен да ги насърчаваме да свързват звученето на думата с начина, по който я изписваме, бихме могли да им помогнем да почувстват и формите на буквите в момента на изписването.

Добра идея е, докато учат нова дума децата да проследяват буквите с върха на пръстите си (релефно изписване), след това да препишат и напишат сами думата. Докато правят всичко това, нека изговарят думата на глас. Използването на мултисензорен подход за учене помага на учениците да компенсират недоброто функциониране на някои от каналите за информация и да напредват. Това означава, че дете със слаба слухова памет ще учи по-лесно, когато включим в ученето му визуален, тактилен подход или учене чрез движение. Съвкупното използване на повече от един канал за учене е подходящо не само за ученето на нови думи, но и за всякакъв вид учене.

Защо мултисензорният подход към ученето е важен за детското развитие?

Ползи за децата, които имат дислексия:

Мултисензорното учене е особено мотивиращо и стимулиращо за децата с дислексични трудности, тъй като децата с дислексия често имат трудности с визуалната или със слуховата преработка. Често се затрудняват да различават звуковете в една дума, да римуват думи, да свързват звуковете в думи или обратното да разделят думата на звукове.

Ползи за всички деца:

Този подход е подходящ за всички деца, защото прави ученето интересно, забавно и лесно.

Публикацията е продукт на съвместната работа на Център за приобщаващо образование по проект "Училището е и мое право".

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин