Образованието и Теорията за множествената интелигентност

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
10/08/2018 - 09:00

Теорията на Гарднър е широко използвана в образованието. Според него всички човешки същества притежават всички 9 типа интелигентности, но в различна степен. Можем да усъвършенстваме образованието като работим с всички типове интелигентност в класната стая.

Не бива да пренебрегваме факта, че всеки учи по свой собствен начин. На някои ученици им е нужно да прочетат текст, за да разберат информацията, на други да слушат лекция. Други помнят най-добре чрез диаграми или картинки.

Това не означава, че учат само по един начин, а обикновено, че са по-силни в едни области и по-слаби в други. Всички ученици притежават всички видове интелигентности. Преподавайки уроците по начин, който включва целия спектър или поне голяма част от него, учителите могат с един урок, да достигнат до повече ученици.

Можем да  прилагаме множествената интелигентност в класната стая като използваме нагледни средства, графични помагала, които да се попълват едновременно с четенето на текстовете; като създадем места за практикуване на различните дейности в класната стая, за експериментиране и изпробване. Други варианти са: възлагането на работа по групи и/ или индивидуални проекти, смяна на дейностите, което ще даде възможност за една по-богата учебна среда и ще обхване всички учащи.

Учителите често преподават според собствената си интелигентност, а не според интелигентността на своите ученици. Ако все пак се чувствате по-удобно с определен метод на преподаване, няма нищо лошо да го използвате по-често от останалите. Ако обаче прибавите една или две „нови“ дейности към своята практика, постепенно ще усетите положителната промяна.

Идеи за преподаване/учене според типа интелигентност

Лингвистична
Логико-математическа
Телесно–кинестетична
Визуално- пространствена
Използвайте разкази и истории
Изразете чрез математическа формула
Обяснете с движение или серия от движения
Използвайте схеми, карти, таблици графически изображения
Проведете обсъждане. Правете дискусии
Проектирайте и проведете експеримент
Направете карти със задачи. Направете пъзел.
Направете PowerPoint презентация, видеозапис или албум със снимки
Напишете стих, разказ, кратка пиеса или новинарска статия
За да демонстрирате, измислете силогизми
Постройте нещо- модел, макет
Създайте предмет на изкуството, чрез който да демонстрирате
Създайте радио-програма с токшоу
Измислете аналогии, за да обясните
Планирайте и участвайте в излет/посещение с учебна цел
Измислете табло, табла, игри с карти
Направете интервю
Опишете предмети, модели
Донесете практически материали, за да демонстрирате
Илюстрирайте, чертайте, рисувайте, скицирайте или направете скулптура
Музикална
 
Интерперсонална или междуличностна
Интраперсонална или вътреличностна
Натуралистична
Направете презентация с подходящ музикален съпровод
Проведете среща с другите ученици по дадена тема
Опишете качествата, които притежавате, които ви помагат да се справяте успешно
Създайте дневници с наблюдения
Изпейте/ кажете в ритъм, римувайте
Използвайте целенасочено социални умения, за да научите по темата
Поставете си цел и я следвайте
Опишете промените в местната или световната околна среда
Посочете ритмичните мотиви
Участвайте в проект/ групова работа
Опишете една от своите лични ценности
Грижете се за домашни любимци, градини и паркове. Наблюдавайте диви животни
Обяснете по какъв начин музиката на дадена песен е подобна на това,  което учите       
Научете някого на новите си умения
Напишете статия за списание
Използвайте бинокъл, телескоп, микроскоп или увеличителна лупа
Направете инструмент и го използвайте, за да демонстрирате
Практикувайте даване и получаване на обратна връзка
Оценете собствената си работа
Нарисувайте или снимайте природни обекти

 

 

 

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин