Пъзел

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
13/12/2017 - 09:00
Идеи за насърчаване общуването между учениците и участието им в клас

 

ПЪЗЕЛ

  1. Разделете класа на няколко групи от по 4-6 човека. Посочете Вие как да се разделят (като включите в групата ученици с различни профили) или дайте възможност на учениците да се разделят сами с преброяване.
  2. Дайте на всеки член от групата различна задача. Всеки един ученик работи индивидуално.
  3. След като приключат със самостоятелната работа учениците формират нова група с по един представител от всяка първоначална група. Членовете на новите групи дискутират с ученици от другите групи, с които имат общо задание. Тази група наричаме експертна.
  4. След това учениците се връщат в своята първоначална група и разказват какво са научили. 

Тази дейност може да се случи и в три или четири поредни часа.

 

Техниката е ценна, защото:

  • Дава възможност на учениците да общуват помежду си и с всеки един от класа;
  • Помага на учениците да се почувстват част от едно цяло – групата;
  • Учениците придобиват умения за индивидуална работа. Самостоятелните фокусирани задачи подобряват концентрацията, четенето с разбиране, мотивацията, аналитичните умения, уменията за синтезирането на информация;
  • Учениците представят подготвения от тях материал на своите съученици;
  • Подобряват уменията си за водене и участие в дискусии, аргументиране, планиране и т.н.;
  • Изграждат умения за представяне на проект, говорене пред публика.

Пример:

Можете да използвате тази техника в часа по история. Първият час разделяте учениците на 4 групи по 6. Дайте на всеки ученик конкретна тема/урок. В този случай е необходимо да сте подготвили 6 теми. Всеки ученик работи самостоятелно по своята тема. Бихте могли да дадете и задача за домашно: да намерят повече информация по темата, нещо любопитно, което ги е впечатлило или да потърсят филми, които разглеждат този исторически период. Следващият час учениците се групират по общи теми. Така се формират нови групи, където всеки вече се е подготвил допълнително и е „експерт“ по конкретната тема. В рамките на часа експертната група обсъжда прочетеното и дискутираното като изважда най-важните моменти от урока. В третия час учениците се връщат в първоначалните си групи и разказват наученото, представят събраната информация на своите съученици.

Ако предвиждате да използвате техниката в рамките само на един учебен час, нека групите работят върху отделни точки от урока.

 

Още Идеи за насърчаване общуването между учениците и участието им в клас

 

 

Виктория Троянова, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин