"Снежни топки"

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
18/09/2017 - 09:00
Идеи за насърчаване общуването между учениците и участието им в клас

 

„СНЕЖНИ ТОПКИ“

Учителят/ученик от класа задава въпрос, свързан с урока. Учениците пишат своите отговори на бял лист, смачкват листа на топка и я подават/хвърлят на свой съученик. Всеки ученик получава топка, добавя своя отговор към написаното и я подава на друг. Подаването на топките може да бъде повторено колкото пъти е необходимо.

 

Кога да използваме играта:

Играта е подходяща за края на часа, за да направите обобщение на предадения материал или като загрявка преди новия урок.

Играта може да бъде използвана и в началото на учебната година за запознаване между учениците, ако преподавате в нов клас или пък, ако имате нов ученик в класа. Всеки пише нещо забавно за себе си или задава въпрос, a този, който получи топката отговаря на него.

Колко време Ви е необходимо?

Добре е играта да не продължава твърде дълго, тъй като прекаленото активизиране на учениците ще удължи времето за връщането им към режим на работа. Измислете сигнал, с който да прекратите играта и се уверете, че той е разпознаваем от учениците. Играта би могла да приключи и когато всички топки бъдат отворени; когато отговорите на всички въпроси и т.н.

Защо?

Играта на „снежни топки помага на учениците да се раздвижат и да се разтоварят от натрупаното напрежение, да се позабавляват за момент, докато в същото време не спират да учат.

Превръщането на „забранено“ в „позволено“ за определено време и в определена форма има невероятен позитивен ефект върху учениците.

 

Варианти:

Преговор на материала

Ако решите да използвате играта, за да преговорите конкретен учебен материал, раздайте на всеки ученик по няколко листа хартия /може да е и „втора ръка“, стига от едната страна да е чиста/ и ги помолете да напишат първото нещо, което им хрумва по темата от урока или пък въпрос, в случай, че нещо е останало недоизяснено. За да сте сигурни, че ще покриете и обсъдите определени понятия, хвърлете и Вие няколко „снежни топки“.

„Бой със снежните топки“

За да стане още по-забавно, устройте си кратък бой със „снежните топки“. При сигнал от Ваша страна хвърлянето спира, всеки ученик се навежда и взема произволна топка. След това трябва да коментира прочетеното или да отговори на въпроса, написан на листа.

Учениците могат да бъдат разделени и на групи, което ще направи снежната битка още по-оспорвана.

 

Още Идеи за насърчаване общуването между учениците и участието им в клас

 

 

Виктория Троянова, Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин