Как интерактивното четене на книги помага за ранното развитие на грамотността при децата. Диалогично четене

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
28/06/2018 - 11:00

 

Децата развиват уменията, които са им нужни, за да могат да четат от една страна през непосредствения си ежедневен опит, а от друга - чрез целенасочена работа с думите и езика. Различните деца придобиват този опит по различен начин, в зависимост от средата, в която живеят и вида на потребностите си.

Един доказано работещ подход за адресиране на евентуални трудности при четенето е структурираното, интерактивно четене, наречено още „диалогично четене“. Диалогичното четене предоставя на родителя или учителя набор от техники, които да използва по време на четенето с детето, които целят да насочват диалога между тях двамата по време на самото четене.

За детето обичаен подход към четенето е като към пасивно преживяване, при което родителят/учителят насочва вниманието му към картинките на страницата, докато чете текста.

Диалогичното четене изисква активното участие на детето.

Диалогичното четене е пример за обучителен подход, който може да създаде възможности за децата с обучителни трудности като в същото време представлява добър инструмент за учене и за децата, които нямат затруднения.

 

Опорни точки

Пример

Цел

Довърши

 

 

 

Припомни

 

 

 

 

Отворен край

 

 

 

Въпроси с К (кой, кога, къде и т.н.)

 

 

Връзка с личен опит, коментар на детето по темата

„Той тичаше през…?“ („Гората“ – детето довършва изречението)

 

„Спомняш ли си името на момчето?“ – възрастният задава въпрос

 

 

„Къде отива момчето?“ – възрастният задава въпрос

 

 

„Какъв цвят беше шапката?“ – възрастният задава въпрос

 

 

„А ти правиш ли снежни топки?“ – възрастният задава въпрос

Фокусира вниманието

 

 

 

Създава връзка личност-текст

 

 

 

Развива вербалните умения

 

 

 

Развива устната реч и речниковия запас

 

 

Помага на детето да направи връзка между неговите лични преживявания и текста

 

 

Пример за диалогично четене с книгата „Жирафът, който не се побираше в книжката“ на Яна Казакова

Възрастен:  “Това е книжката за един …?“  (довърши)

Дете: „Жираф”, довършва детето

 

Възрастен:  “И как се казва тази жираф, спомняш ли си?” (припомни)

Дете: “Жирафчето Живко.”

 

Възрастен: “Точно така! Какво прави Живко?“(отворен край)

Дете:Помага на своите приятели“

 

Възрастен: Какво друго виждаш тук? Какво е това?(въпрос с „К“)

Дете:Топка.”

 

Възрастен: „Точно така, на дървото има топка!”

 

Възрастен: “Ти обичаш ли да играеш с топка?” (връзка с личен опит)

Дете:Много!

 

Подгответе предварително план за четене с Вашето дете

Стр.

Довърши

Припомни си

Отговори на отворен въпрос

Отговори на въпрос с К. Кой? Какво? Къде? Как? и т.н.

Направи връзка с твоя опит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключови думи за търсене на повече информация на англ. език:

 Колин Гасамис, Училище по Педагогика, Вашингтонски Университет, Сиатъл, САЩ

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин