"Екологична култура" - Димка Борисова, СОУ “Н.Й. Вапцаров, с. Дреновец, обл. Видин

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
20/05/2016 - 13:30
 
Приобщаваща практика "Екологична култура"

 

ЦЕЛ: Да се повиши екологичната култура на учениците.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 45 мин. (1 учебен час)

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА: Ученици на възраст 10-13 год.

ЗАДАЧИ:

 • Да се включат  в изработването на презентацията колкото се може повече ученици.
 • Да търсят, подбират и редактират научна и екологична информация по темите.
 • Да обогатят своите знания и да станат съпричастни по най-наболелите въпроси на нашия век, свързани с опазване на околната среда от замърсяване.
 • Да се доведе до промяна в поведението на учениците.

Учениците се разделят на групи и обсъждат проблеми, свързани с  глобалното затопляне. Пред тях стои предизвикателството, вълнението, което изпитват и загадъчността от използването на ново знание. Мотивацията е постигната. Водещият подход е изследователският. Проблемният подход поставя ударението върху формулирането на проблема ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛЯНЕ , евристичният – върху откритието чрез прозрение, догадка, съобразителност, а изследователският – върху етапите на изследването /проблем, хипотеза, експеримент, резултата, анализ/.

Ролята на учениците е виртуален „спасителен” отряд, пред който стои отговорната задача да спаси света от глобално затопляне. Те участват в събитието , формират го и поемат отговорностите и задълженията в тази ситуация.  

Целта , която си поставиха учениците „спасителен отряд”, е да насочат нашето мислене и да стимулират нашата дейност към опазване на природата и към подобряване на качеството на нашата среда.  За да участва един млад човек в дейност по опазване на околната среда, той трябва да  осъзнава важността на проблема и да изгради отношение към заобикалящата го среда и към неговото собствено бъдеще;

Активната роля в учебния процес се прехвърля върху ученика:

 • за учене вместо заучаване;
 • за откриване, вместо за прочитане на материала.

Използват се:

 • редица илюстративни материали;
 • триизмерни изображения;
 • чертежи и схеми, които могат да бъдат променяни в реално време;
 • богат набор от връзки към материали в използваната литература;
 • солиден обем украшения.

На учениците се дава възможност те сами да достигнат до резултатите, често използвайки техният собствен метод и логика; 

Учителят напътства, помага, систематизира наученото.

Да ги мотивира към природосъобразен начин на живот.

Разделно събиране на отпадъци.

 

Кратко описание на  екологично състезание:

 

 1. Раздадат се комплекти, съдържащи защитени обекти, растения и животни, които трябва да подредят върху картата България.

2. Съществуващи заплахи, които разрушават национални и исторически паметници и унищожават биоразнообразието, са кодирани в предстоящата задача. Ако решите правилно тези кръстословици, ще открият кои са те.

3. Раздадени са картони, в които са кодирани редки растения и животни. Открийте кои са.

4. Изработване на мултимедийна презентация за ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ.

5. Електронни уроци

6. Моделиране

7. Как да опазим природата, послания към всички, след правилно подреждане на пъзели.

 

Димка Евгениева Борисова, учител по Биология и ЗО,  СОУ "Н. Й. Вапцаров", с. Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин