Игра „Точно попадение“ - Ани Аврамова-Шейнова, НУ "Петър Берон", гр. Самоков

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
20/05/2016 - 15:15

Аз съм учител в ромско училище. Понякога е трудното задържането на децата билингви в училище и аз стигнах до извода, че трябва да намеря начин да ги привлека, за да посещават редовно училище. Всяка седмица им предлагам нова и интересна за тях игра, която да ги заинтригува и да им грабне вниманието. Сега са четвърти клас и съм доволна от постигнатото с много труд-нямам неоснователни отсъствия, всички деца /29/могат да четат и да пишат.

Тъй-като тази година ни предстоеше НВО, въведох една игра, с чиято помощ децата успяха да затвърдят и запомнят основни неща. Играта нарекохме "Точно попадение".

 

Игра „Точно попадение“

 

Идея на играта: Чрез игров елемент учениците да затвърдят знанията си по отделните учебни предмети

Време: Около 35-40 минути

Необходими материали:

 • Листчета с въпроси;
 • Разноцветни топчета;
 • 5 кутийки.

В едната кутия слагаме листчетата, в други две - разпределяме топчетата за двата отбора; нужни са ни още 2 кутии, които са "кошове" - при правилен отговор децата целят кутиите с топче.

Насоки: Чрез броят на топчетата се определят крайните точки. Победител е този отбор, които успее да отговори на повече въпроси и получава малка наградка-балонче, домино, стикер и др. Но не всеки участник от победителите получава награда. И точно това успя да стимулира децата да се стремят да запомнят и използват основни знания от БЕЛ, ЧО, ЧП и математика. На отделен лист аз записвам имената на учениците дали верен отговор.

Цел: Приобщаване, стимулиране и мотивиране ромските деца да посещават редовно училище и едновременно с това по игрови, интерактивен и иновативен начин да успеят да придобият знания по основните учебни предмети.

 • Създаване на положителен микроклимат в класната стая;
 • Създаване на на среда за утвърждаване на отношенията на доверие, сигурност, толерантност и подкрепа;
 • Развитие на ситуации, в които се стремиш да научиш и запомниш това, което другарчетата ти отговарят;
 • Стимулиране мотивацията за учене, използвайки състезателен елемент;
 • Повишаване на интереса за учене и редовно посещение на училище;
 • Работа в екип.

Резултат : Могжем да се похвалим с отлични резултати:

 • Играта успя да приобщи застрашените от отпадане ученици и да подобри редовното посещение на училище;
 • Подобри уменията на децата за работа в екип;
 • Вдъхна им увереност и сигурност в своите умения;
 • Усвояване на общобразователния минимум от знания и умения;
 • Стимулиране на мотивацията от учене;
 • Учениците успяха да научат златното правило ,че за да получиш трябва и ти да дадеш нещо от себе си;
 • Записвам го като последно, но не и по важност- застрашените от отпадане от училище деца  успяха да променят мнението на своите родители за училището. Със своите резултати те им показаха, че учителят и училището работят за доброто бъдеще на децата им. Училището се превърна в желана територия за ромските деца и родителите им.

Може ли описаната практика да бъде повторена от други?

 Разбира се, че може да бъде повторена от други колеги.


Играта е заимствана от споделен материал на колегата Антоанета Миланова

Ани Аврамова-Шейнова, НУ "Петър Берон", гр. Самоков

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин