"Сензорен час" - Теменужка Тодорова, ДЦДУ гр. Свищов

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
14/05/2016 - 15:45
Сензорен час

 

Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) – Свищов е комплекс за предоставяне на социални услуги в общността за деца с увреждания, който осигурява условия за обслужване на потребителите през деня и отговарящо на потребностите им от рехабилитация, образование, психологична подкрепа, логопедично консултиране и терапия, организация на свободното време, лични контакти, развитие на битови и социални умения в приятелска и близка до реалната среда. Ползването на социалната услуга дава възможност на родителите да се включат в обществения живот, да преодолеят социалната изолация, а също така да получат и професионална подкрепа и помощ в отглеждането на децата.

В социалната услуга работи 9 членен екип от специалисти: директор, психолог, логопед, рехабилитатор, специален педагог, четирима социални работници.

Социалните услуги се предоставят в специално подготвена, визуализирана и структурирана работна среда. Разполагаме с две монтесори зали, две зали за рехабилитация и сензо-моторни занятия, мултисензорна зала, природна зала, индивидуални кабинети, трапезарии и др.

Ежедневно се реализират индивидуални, екипни и групови дейности и мероприятия за развитие потенциала на децата.

Още от самото начало и към момента, желанието ни беше да организираме социална услуга, която освен обгрижване и обслужване, да осигури адекватна терапия и обучение на деца със специални потребности.

Нашият център беше и продължава да е единственото място в град Свищов, на което се приемат деца, независимо от техния вид и степен дефицити без придружител.

При стартиране на услугата срещнахме затруднения в успеха на развиващите игри и взаимодействия при децата с множествени увреждания и аутизъм.

Това беше основната причина да потърсим съдействие от страна на обучителния екип на Фондация „Карин дом” – Варна. И към настоящия етап те са наши обучители, ментори и супервайзори в работата. Те  са специалистите, с помощта на които преобразихме Центъра и придобихме практични умения за работа с деца със специални потребности, продължаваме да усвояваме методики и се запознаваме със световния опит в областта.

 

През изминалата 2015 година част от екипа ни имаше възможността и удоволствието да участва в работна среща на колеги от Фондация „Карин дом”, гр. Варна със специалисти от Спринг Комън Академи, Великобритания. Няколкото работни дни в партньорство с удивително добри хора и професионалисти, зареди и насърчи колегите. Взаимствайки от опита, ние разширихме възможностите за терапевтични въздействия както при децата с множествени увреждания, така и всички други.

Ще се радваме да Ви представим нашият опит чрез груповата ни програма „СЕНЗОРЕН ЧАС”. Чрез нея търсим да направим достъпно до всички децата родното и световно класическо литературно творчество. Възможностите, които дава вълшебството на книгата за децата със специални потребности са ограничени – красивите изображения и изразителите думи не са достатъчни, за да могат те разберат и изживеят сюжета и посланията на литературната творба. Със средствата на програмата „Сензорен час” всяко дете може да чуе словото, да се докосне до думите, те да станат близки чрез сетивата. В подкрепа на речта, в смисъла на произведението са включени подходяща музика и достъпни вещи, предмети и играчки от околния свят и бита ни. Тези т.нар. „свързващи предмети” улесняват многократно пътя към разбирането, доставят контакт между видимото и невидимото, пораждат радост и удоволствие от срещата с  произведенията в група и във взаимодействие. Роман или приказка от родното или световно творчество могат вещо да се превърнат в кратка поема, придружена от сензорни реквизити.  

 

Така през настоящата учебна година в заниманията на децата от ІІ възрастова група (6-18 г.) ДЦДУ – Свищов се включи  и програмата „Сензорен час” с произведението „Малкият принц” на Антоан дьо Сент-Екзюпери. Изборът не е случаен и е свързан с необходимостта тази „приказка” да бъде четена и препрочитана от всички безброй пъти. Защото истинското, вечното, красивото и непреходното трябва да бъдат край нас всеки ден и час.

Реализирането на дейностите по програмата включва подготовка, която е много важен и съществен момент, с определящо значение за постигане на целите. Тя включва четири основни момента:

  • Определяне състава на групата, ден и час, в който да се провежда;
  • Подбор на подходящи свързващи сензорните предмети („реквизити”);
  • Адаптиране на основни моменти от текста на произведението в поетична форма;
  • Подбор на музика.

Децата, включени в групата по програма „Сензорен час”, са на различна възраст и състояния и за всяко едно от тях има индивидуално поставени цели. Те са съобразени с изготвената оценка, изведените силни страни, както и специфични особености. Всички специалисти участват в изготвянето на индивидуалната оценка и отлично познават етапа на развитие на всяко конкретно дете, както и заложените в индивидуалната му програма цели.

(Например:   Станислав и на 17 год. В неговата индивидуална програма са заложени следните цели: 1. Да показва физически, лицеви и вокални реакции – израз на харесване или отхвърляне. 2. Да посяга към предмет. 3. Осъзнаване на звукова стимулация.)

Изборът на сензорни предмети е с основна насоченост за осигуряване на различни тактилни стимули и усещания. Те са тясно свързани със сюжета на произведението и представят важни моменти от него. В работата върху произведението „Малкият принц” са включени кукла на малкия принц, снимки и изданието на произведението, различни по размер и вид на изработка овчици, пясък, феерично перде (което изпълнява ролята на пейзаж „пустиня”), роза и лейка, играчка самолет, лисица, още различни предмети, пресъздаващи срещата на нашия герой с „важни, странни създания с най-различни занимания” – фенер, географска карта, кралска корона… В  играта се използват и жестове – притежавам, пия…

Текста на книгата е кондензиран и адаптиран в поетична форма по лек и достъпен начин. Подбрана е класическа музика за всеки отделен момент. В сензорния час на малкия принц са включени произведения от Бетовен, Верди, Моцарт, Дебюси, Григ, Чайковски. По този начин децата се докосват и до световната музикална класика.

При провеждане на заниманието децата са седнали в кръг и всяко от тях има индивидуален пакет с посочените материали. За тези, които не могат самостоятелно да се обслужват е осигурена индивидуална подкрепа и помощ от специалист.

Представянето на „драматизацията” се осъществява от водещ на групата (член от екипа), заедно и съвместно с всички специалисти.  

Резултатите от програмата:

  • По достъпен и забавен начин деца с различни по вид и степен дефицити, в т.ч. и множествени увреждания, се запознават с класически произведения;
  • Децата си взаимодействат, спазват ред, последователност и инструкции, помагат си;
  • Участниците споделят емоции и преживяват сюжета на произведението;
  • Обогатява се сетивното познание и се работи за преодоляване на сензорни дефицити;
  • Разширява се активния и пасивния речник с нови думи и понятия.

Програмата на ДЦДУ – Свищов „Сензорен час” би могла да бъде реализирана във всяко училище и учебен клас, в детската група на детската градина, и всяко различно пространство, където деца и възрастни да срещат и със сърцето си „невидимото за очите”.

 

Още статии от Теменужка Тодорова

Теменужка Тодорова, директор на Дневен Център за деца с увреждания, гр. Свищов

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин