Задача “Кристална топка” - Богдана Калъчева, СОУ "Васил Левски", гр. Карлово

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
16/06/2016 - 14:45
“Кристална топка”

 

За кого е подходяща задачата

Задачата е подходяща за ученици от всички възрасти (най-малките рисуват, а по-големите могат да използват различни програми за обработка на изображения и създаване на презентация/видео).

Цели

Ученикът открива положителните качества у другите, изгражда по-висока самооценка, разширява езиковите си знания и умения (ако задачата се използва в часовете по език); други цели според учебния предмет и преподаваното учебно съдържание.

Необходими материали

За учителя – листчета с имената на всички деца от класа, компютър и мултимедия.

За учениците – лист хартия и принадлежности за рисуване или компютър с инсталирани подходящи програми за обработка на изображения и създаване на презентация/видео.

Етапи

1. Всяко дете от класа изтегля името на свой съученик. Всички са предварително инструктирани, че изтегленото име трябва да бъде запазено в тайна.

2. След като всеки ученик има пред себе си листче с име, учителят разяснява, че всички трябва да помислят какъв ще бъде съученикът, чието име са изтеглили, когато стане на 30 години – ще има ли висше образование, какво ще работи, ще има ли свое семейство и деца, къде ще живее, какво ще обича да прави през свободното си време и т.н. Дава се възможност за избор на представяне – мултимедийна презентация, кратко видео или филм, а за най-малките ученици или тези, които не се справят добре с новите технологии, хартия и принадлежности за рисуване. Поставя се срок за изпълнение 1 седмица и се обявява, че задачата се счита за успешно изпълнена само, ако следва добрия тон и в представянето не присъства език на омразата.

3. В определения срок учениците представят подготвената информация по график като предварително информират учителя си, ако за часа ще е необходим компютър с мултимедия. Аргументират предположенията си за бъдещето на своя съученик и отговарят на въпроси.

Представянето винаги минава бурно. Първо, защото има елемент на изненада. Второ, защото представящ и представян влизат в особен диалог помежду си – диалог, какъвто може би не са имали до момента в училище.  Представящият има цяла седмица, през която наблюдава и анализира своя връстник и се опитва да открие положителните му качества. После прави предположения за бъдещето му. Представяният от своя страна има възможността да се види през погледа на друг и да затвърди или преразгледа и преосмисли идеите, които има за силните си страни. Всичко изброено се случва на фона на много смях и забавление, породени от успешните или недотам успешните изображения, които учениците са създали. Работата върху задачата и представянето на готовия продукт затвърждават атмосферата на уважение и доверие както между учениците в класа, така и между учителя и класа. Всяко дете попада в центъра на вниманието и се чувства забелязано и оценено, а учителят се утвърждава пред учениците си като инициатор и организатор на нестандартни и забавни дейности. За да бъде засилено въздействието върху учениците, е препоръчително учителят предварително да се запознае с всяка презентация/видео или рисунка и да бъде подготвен с възможно най-конкретни положителни коментари, които да покажат на ученика, че учителят познава работата му в детайли и я оценява.

 

Описаната задача може да бъде адаптирана към разнообразни учебни ситуации и ученици от различни възрастови групи. Може да се използва в:

1. Часовете на класа (като част от гражданското образование на учениците);

2. Часовете по български език и литература (тъй като развива речевите и комуникативни способности);

3. Часовете по чужд език (развива речевите и комуникативни способности на учениците на съответния език  и може да се съчетае  с редица урочни единици от годишния тематичен план на учителя – „Изразяване на действия в бъдещето”, „Описание на външност и характер” и много други);

4. Часовете по информационни технологии (тъй като изпълнението на задачата може да включва използване на различен софтуер);

5. Часовете по изобразително изкуство (тъй като изпълнението на задачата може да включва използване на различни техники на рисуване);

6. Не е изключено задачата да се използва и в други часове, когато учителят намери оригинален  и практически приложим начин да я съчетае с преподаваното учебно съдържание.

Използвам задачата в часовете си като учител по английски език - презентациите/видео клиповете и рисунките все още са в процес на представяне. Учениците, с който провеждам своеобразния експеримент, са десетокласници и изучават интензивно езика – 5 часа седмично. Освен учител по английски език, аз съм и техен класен ръководител. Колажът, който прилагам, включва слайдове от ученическите презентации, изготвени до момента и снимки от представянията.

Богдана Калъчева, учител по английски език, СОУ "Васил Левски", гр. Карлово

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин